Lietuvos Respublikos Seimas

SPRENDIMAS DĖL KOVOS SU KONTRABANDA STIPRINIMO

2004 m.liepos 14 d. Nr. 9

Vilnius

2004 m. liepos 7 d. įvyko Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis, kuriame buvo svarstomas kovos su kontrabanda stiprinimo klausimas.

Komiteto posėdyje dalyvavo NSGK pirmininkas A.Sadeckas, NSGK pirmininko pavaduotojas A.Kašėta, NSGK nariai: S.Buškevičius, A.Gricius, G.Jakavonis, E.Juknevičienė, A.Matulevičius, N.Medvedev, G.Purvaneckienė, G.Šmigelskienė, komiteto vyr. patarėjas D.Valiulis, patarėjas M.Pabrėža, padėjėja A.Šatkauskaitė, Finansų ministerijos sekretorė I.Šimonytė, VSD pareigūnas R.J.Petruškevičius, PD generalinio komisaro pav. S.Liutkevičius, VSAT vadas J.Jurgelis, FNTT direktoriaus pav. V.Grendelis, MD direktorius R.Klevečka, MD direktoriaus pav. J.Rimkevičius, MD kriminalinės tarnybos direktorius A.Karpus.

Komitetas, išnagrinėjęs Muitinės departamento bei kitų atsakingų valstybės institucijų pateiktą informaciją išklausęs posėdžio dalyvių pasisakymus, konstatuoja:

Valstybės institucijos adekvačiai vertina kontrabandos keliamą grėsmę nacionaliniam saugumui ir siekia aktyviau su ja kovoti, stiprinti bendradarbiavimą šia linkme. Muitinės departamentas steigia mobilias kovos su kontrabanda grupes, tobulina informacinę muitinės sistemą.

Kartu komitetas pažymi, kad būtina ryžtingai stiprinti kovą su kontrabanda, didinti jos efektyvumą, šalinti ekonomines kontrabandos prielaidas. Rengiant Lietuvos regionų vystymo strategiją, turi būti atsižvelgiama į kontrabandos mastą atskiruose, ypač pasienio, regionuose, jos poveikį šių regionų ekonominiam vystymuisi. Įvertinant tai, kad kontrabanda betarpiškai susijusi su korupcija, organizuotu nusikalstamumu, pinigų plovimu, reikia sistemiškai analizuoti šį reiškinį bei užtikrinti efektyvų teisėsaugos institucijų veiklos koordinavimą, tiriant su kontrabanda susijusias nusikalstamas veikas. Teisėsaugos institucijų vaidmuo kovojant su kontrabanda savo veiklos srityje turi didėti, turi būti imamasi visų priemonių, kad bausmė už kontrabandą, ypatingai stambiu mastu, būtų neišvengiama.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas siūlo:

Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

Rengiant Ekonominio saugumo stiprinimo programą numatyti kompleksines kovos su kontrabanda priemones.

Atsižvelgiant į Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto šių metų kovo 31 d siūlymą Vyriausybei dėl operatyvinės veiklos subjektų veiklos koordinavimo bei Vyriausybės sudarytos komisijos kovai su kontrabanda koordinuoti veiklą, įvertinti, ar nėra tikslingiau sukurti nuolatinį teisėsaugos institucijų veiklos koordinavimo mechanizmą, sprendžiant ne tik kontrabandos, bet ir kitas aktualias nusikalstamumo ir valstybės saugumo problemas.

Parengti ir pateikti Seimui teisės aktų projektus dėl Muitinės departamento kriminalinės tarnybos pareigūnų socialinių garantijų sulyginimo su kitų operatyvinės veiklos subjektų pareigūnų socialinėmis garantijomis.

 Finansų ministerijai:

Bendradarbiaujant su Generaline prokuratūra, Policijos departamentu, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Valstybės saugumo departamentu parengti ir pateikti svarstymui kovai su kontrabanda sustiprinti reikalingas Baudžiamojo kodekso pataisas.

Stiprinti prevencinę - švietėjišką veiklą, formuojant visuomenės nepakantumą kontrabandai.

 Muitinės departamentui prie FM:

Formuoti efektyvią kovos su kontrabanda sistemą šalies viduje.

Rengti reguliarius koordinacinius pasitarimus su kitomis teisėsaugos institucijomis dėl kovos su kontrabanda sustiprinimo.

Aktyviau naudotis įstatymų suteikiamomis teisėmis, nustatant kontrabanda įtariamų asmenų turto kilmę, įpareigojant juos deklaruoti turimą turtą ir pajamas.

 

 

Komiteto pirmininkas Alvydas Sadeckas
Naujausi pakeitimai - 2004 07 15.
Asta Šatkauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas  >   Sprendimai

LR Seimas