Lietuvos Respublikos Seimas

2004m liepos 14d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

2004-07-14

 

SVARSTYTA: Seimo nutarimo „Dėl Ilgalaikių valstybinių saugumo stiprinimo programų rengimo plano patvirtinimo“ projektas IXP-3641.

(Seimas pavedė preliminariai įvertinti, ar šis projektas atitinka Konstituciją).

NUSPRĘSTA:

1) Seimo nutarimo "Dėl Ilgalaikių valstybinių saugumo stiprinimo programų rengimo plano patvirtinimo" projekto Nr. IXP-3641 3 straipsnio nuostata, kad “nutarimas įsigalioja nuo priėmimo” neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai.

2) Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas iš esmės pritaria Seimo nutarimo "Dėl Ilgalaikių valstybinių saugumo stiprinimo programų rengimo plano patvirtinimo" projektui Nr. IXP-3641 tačiau siūlo tobulinti jį atsisakant 3 straipsnio nuostata, kad “nutarimas įsigalioja nuo priėmimo”, kadangi tokia nuostata šio nutarimo atveju nėra tikslinga.

SVARSTYTA: Konstitucijos 57 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-3305(3).

(Seimas pavedė pateikti paaiškinimą, ar galima bus rengti antrąjį Seimo rinkimų turą priėmus Konstitucijos 57 straipsnio pakeitimo įstatymą).

NUSPRĘSTA:

LR Konstitucijos 57 str. nereglamentuoja rinkimų antrojo turo klausimų. LR Konstitucijos 55 str. 3 d. pasakyta, kad “Seimo narių rinkimų tvarką nustato įstatymas”, (t.y. Seimo rinkimų įstatymas). Taigi, įstatymo projektas (Nr.IXP-3661), kuriame numatomas antrasis rinkimų turas, atsižvelgiant į LR Konstitucijos 57 str. pataisas, preliminariai neprieštarauja LR Konstitucijai.

SVARSTYTA: Partnerystės įstatymo projektas IXP-3272.

NUSPRĘSTA:

Grąžinti projektą iniciatoriams patobulinti:

1. Siūlyti iniciatoriams atlikti tyrimus dėl svarstomo įstatymo įsigaliojimo pasekmių ir juos pateikti komitetui bei atsižvelgiant į kitų valstybių patirtį iš esmės apsispręsti dėl registruotos partnerystės instituto tikslingumo.

2. Siūlyti iniciatoriams atsižvelgti į pastabas, kurioms komitetas pritarė.

SVARSTYTA: Seimo rinkimų įstatymo 34 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-3025.

NUSPRĘSTA:

Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į LR Teisės departamento bei Europos teisės departamento pastabas.

SVARSTYTA: Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-3057.

NUSPRĘSTA:

Atmesti pateiktą projektą, atsižvelgiant į tai, jog pataisos teikiamos senai straipsnio redakcijai, o projektas yra nebeaktualus, nes tokios projekto nuostatos iš esmės išdėstytos projekte Nr,IXP-2972(2), kuris yra jau priimtas.

SVARSTYTA: Prezidento rinkimų įstatymo 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-3656.

NUSPRĘSTA:

Iš esmės pritarti pateiktam įstatymo projektui.

SVARSTYTA: 2004 m. liepos 1 d. LR Konstitucinio teismo nutarimas “Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto (1998 m.gruodžio 22 d. redakcija) 15 straipsnio 4 dalies atitikties LR Konstitucijai”.

NUSPRĘSTA:

Pavesti Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojui R.Šukiui parengti kreipimąsi į Seimo valdybą dėl darbo grupės sudarymo, kuri nustatytų priemones bei parengtų teisės aktų projektus, reikalingus 2004 m. liepos 1 d. LR Konstitucinio teismo nutarimo “ Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto (1998 m.gruodžio 22 d. redakcija) 15 straipsnio 4 dalies atitikties LR Konstitucijai” įgyvendinimui.

 

 

 

 

 

 

Pagarbiai,

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto padėjėja,

Aidena Jankauskaitė,

Tel. 2396795, mob.tel. 8-699-04328

e-paštas:aidena.jankauskaite@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2004 07 15.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas