Lietuvos Respublikos Seimas

2004 07 14 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Komitetas po svarstymo bendru sutarimu pritarė Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-3659. Komiteto paskirtas pranešėjas Domininkas Velička.


Komitetas po svarstymo bendru sutarimu pritarė Mėgėjiškos žūklės įstatymo projektui IXP-3158(4). Komiteto paskirtas pranešėjas Alfonsas Macaitis.


Apsvarsčius Žuvininkystės įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-3653 ir atsižvelgus į Teisės departamento išvadas nuspręsta: projektui pritarti ir teikti naują įstatymo projekto redakciją IXP-3653(2), komiteto pranešėju paskirti Alfonsą Macaitį.


Komitetas svarstė Įstatymo dėl Danijos Karalystės, Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Rusijos Federacijos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybių susitarimo dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos komisijos privilegijų ir imunitetų ratifikavimo projektą IXP-3687 ir jam pritarė bendru sutarimu. Komiteto paskirtas pranešėjas Antanas Baura.


Įvertinęs Seimo Teisės departamento išvadą ir išklausęs iniciatorių – Aplinkos ministerijos – argumentus, komitetas po svarstymo bendru sutarimu pritarė Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo 3, 26 straipsnių pakeitimo ir 23 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui IXP-3691. Komiteto paskirtas pranešėjas Vydas Baravykas.
Naujausi pakeitimai - 2004 07 15.
Interneto Vartotojas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas