Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2004.07.13 posėdį

2004-07-13 komiteto posėdyje

 

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

           

- Seimo rinkimų įstatymo 34 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-3025

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-3057

nusprendė Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Regioninės plėtros įstatymo 4, 6, 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-3683

nusprendė: Pritarti iniciatorių parengtam įstatymo projektui. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Prezidento rinkimų įstatymo 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą  IXP-3656

nusprendė: Pritarti iniciatorių parengtam įstatymo projektui. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Seimo Teisės departamento išvada Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio II ir IV  skirsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-3365(3)SP

nusprendė: Pritarti išvadai. Komitetas siūlo šią 3 straipsnio redakciją:

“ 3 straipsnis. Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. rugpjūčio 1 d.“ (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Seimo narių A.Rimo ir J.Veselkos pasiūlymai Seimo rinkimų įstatymo 2 ir 88 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP- 3661(2)

nusprendė: 1. Pritarti Seimo Seimo nario A.Rimo pasiūlymui. (Balsavimo rezultatai: 4 už, 2 “susilaikė“.)

2. Nepritarti J.Veselkos pasiūlymui (Balsavimo rezultatai: 5 už, 1 “prieš“.)

 

            Kitais klausimais buvo svarstomi Lietuvos Savivaldybių asociacijos 2004 m. gegužės 20 d. suvažiavimo sprendimai:

 

- Dėl tolimesnės Vietos savivaldos raidos

nusprendė: Pritarti tiesioginiams savivaldybių merų rinkimams. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu: “už“.)

 

- Dėl kai kurių funkcijų perdavimo savivaldybėms

nusprendė: Funkcijas perduoti baigus Žemės reformą. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu: “už“.)

 

-Dėl vietos mokesčių įvedimo

nusprendė: Siūlyti Vyriausybei iki 2005 m. gegužės 1 d. pateikti Seimui Vietos mokesčių įstatymo projektą. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu: “už“.)

 

 

Informaciją parengė

Komiteto padėjėja

G.Jasaitienė
Naujausi pakeitimai - 2004 07 14.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas