Lietuvos Respublikos Seimas

Liepos 14 d. posėdyje

Svarstytas Seimo nutarimo “Dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos sudėties projektas (IXP-3698). Komitetas svarstė Seimo frakcijų pateiktas kandidatūras į LRT tarybos narius: Gedimino Ilgūno, Jurgos Ivanauskaitės, Sauliaus Vosyliaus ir Petro Dirgėlos. Komitetas bendru sutarimu pritarė trim pirmosioms kandidatūroms, o balsavimo rezultatas dėl P.Dirgėlos kandidatūros buvo toks: 1 - už, 3 - prieš ir 5 - susilaikė. Komitetas pasiūlė opozicinėms frakcijoms persvarstyti pasiūlymą dėl Petro Dirgėlos kandidatūros.

Svarstytas Seimo nutarimo “Dėl Vilniaus dailės akademijos statuto patvirtinimo” projektas

(IXP-3678). Posėdyje dalyvavo Akademijos rektorius prof. Adomas Butrimas. Komitetas nusprendė teikti Seimui tvirtinti šio statuto variantą, pataisytą pagal Teisės departamentą pastabas.

Svarstytas Seimo nutarimo “Dėl Šaulių universiteto statuto patvirtinimo” projektas (IXP-3672).

Komitetas nusprendė teikti Seimui tvirtinti šio statuto variantą, pataisytą pagal Teisės departamentą pastabas.

Svarstytas Švietimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas( IXP-3679).

Komitetas bendru sutarimu pritarė šio įstatymo projektui, pataisytam pagal Teisės departamento išvadas.

Svarstyti papildomas siūlymas Bibliotekų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui (IXP-3551 (2)).

Įstatymo projekto 12 straipsnio 3 dalyje Seimo narys Algirdas Kunčinas pasiūlė išbraukti nuostatą, kad mokyklų bibliotekos savivaldybės tarybos sprendimu gali aptarnauti vietos bendruomenę. Komitetas bendru sutarimu pritarė Algirdo Kunčino pasiūlymui.

Svarstytas Kultūros centrų įstatymo projektas (IXP- 3537 (2)). Komitetas bendru sutarimu pritarė šio įstatymo projektui.

Svarstytas Seimo nutarimo “Dėl Etninės kultūros globos tarybos 2003 m. veiklos ataskaitos “ projektas (IXP-3680 (2)). Komitetas nusprendė teikti Seimui svarstyti projektą, pataisytą pagal Teisės departamento pastabas.
Naujausi pakeitimai - 2004 07 14.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas