Lietuvos Respublikos Seimas

Liepos 13 d. posėdyje

Svarstytas Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų plėtros strategijos pristatymas. Posėdyje dalyvavo Istorijos instituto direktorius Alvydas Nikžentaitis, Tarptautinės vadybos mokyklos prorektorius Alfredas Chmieliauskas, Studijų kokybės vertinimo centro direktorius Eugenijus Stumbrys, Vilniaus universiteto katedros vedėjas Giedrius Viliūnas, Kauno technologijos universiteto profesorius Algis Krupavičius. Strategijos tikslas- numatyti Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų plėtros prioritetus dinamiškomis šiuolaikinės visuomenės kaitos sąlygomis. Humanitariniai ir socialiniai mokslai joje suprantami kaip vieningas, nors ir ne vientisas mokslų kompleksas, siejamas bendro tyrimų objekto- tikrovės sociokultūrinių fenomenų srities, bendrų ar giminiškų teorijų bei metodologijų ir komplementarių socialinių funkcijų. Remiantis ES mokslo ir visuomenės plėtros strategijos dokumentais, humanitarinių ir socialinių mokslų vaidmuo mokslo ir visuomenės plėtroje apibrėžiamas kaip bendrųjų žmogaus kūrybinių gebėjimų ugdymas; kultūrinės tapatybės ir vertybinių orientacijų palaikymas; socialinės, ekonominės, politinės, kultūrinės raidos modelių, scenarijų ir technologijų kūrimas. Komitetas bendru sutarimu nusprendė rekomenduoti ministrui tvirtinti strategijos projektą.

Svarstytas Pedagogų rengimo sampratos pristatymas. Posėdyje dalyvavo Lietuvos mokyklų profesinės sąjungos atstovė Janina Mažinienė, Vilniaus kolegijos katedros vedėja Romualda Trunienė, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Aleksas Bružas, Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos prezidentė Irena Ščefanavičienė, Lietuvos švietimo tarybos pirmininkė Eglė Pranckūnienė, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos atstovė Danutė Puchovičienė, Vilniaus kolegijos pedagoginio fakulteto dekanė Irena Kaupienė, Lietuvos pradinio ugdymo pedagogų asociacijos viceprezidentė Alvyda Ručinskienė, Vilniaus pedagoginio universiteto katedros vedėjos Aušra Žemgulienė ir Ona Monkevičienė, Vilniaus pedagoginio universiteto prorektorius Aivas Ragauskas. Mindaugas Briedis pateikė parengto koncepcijos projekto tikslingumo argumentus. Universitetų, kolegijų, mokyklų vadovų asociacijos ir Švietimo darbuotojų profsąjungos atstovai pareiškė nuomonę dėl pedagogų rengimo koncepcijos projekto. Nuspręsta atsižvelgti į visuomeninių organizacijų ir universitetų bei kolegijų siūlymus.
Naujausi pakeitimai - 2004 07 13.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas