Lietuvos Respublikos Seimas

I.Šiaulienės ir J.Juozaitienės komandiruotė į Latviją (2004 05 27-29)

 

 

 

 

 

I. Šiaulienės ir J. Juozaitienės komandiruotės į Daugpilį (Latvijos Respublika) 2004 m. gegužės 27 – 29 dienomis ataskaita apie Baltijos Asamblėjos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdį

 

 

Posėdžio darbotvarkė:

 

  1. Atidarymas.
  2. Diskusijos dėl 23-osios Baltijos Asamblėjos sesijos dokumento apie švietimo kokybę projekto.
  3. Planuojami komiteto posėdžiai 2004 m.:

-         BA Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdis (2004 m. rugsėjo 16-17 d., Estija).

  1. BA Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto veikla 2005 m.:

-         pasiūlymai dėl bendradarbiavimo su Šiaurės Tarybos Kultūros, švietimo ir mokymo komitetu;

-         pasiūlymai dėl bendradarbiavimo su Beneliukso Tarpparlamentinės konsultacinės tarybos Kultūros, švietimo ir sveikatos apsaugos komitetu.

  1. Kiti klausimai.

 

***

I. Ostrovska pasveikino dalyvius ir supažindino su posėdžio darbotvarke. Ji pasiūlė parengti du dokumentų projektus 23-ajai Baltijos Asamblėjos sesijai dėl švietimo kokybės ir dėl mažumų integracijos.

I. Šiaulienė pabrėžė, kad komitetui būtina parengti dokumentą dėl mokymo/ugdymo kokybės. Ji pabrėžė, kad komiteto nariai turėtų daugiau dėmesio skirti tokiems klausimams kaip profesinis mokymas, globalizacijos, inovacijų bei informacinių technologijų poveikis švietimui, kvalifikacijos keitimui ir pan.

I. Ostrovska pritarė I. Šiaulienės nuomonei, kad komiteto nariai turėtų aptarti profesinio mokymo vystymą.

E. Zommere pabrėžė, kad visose Baltijos valstybėse kyla daug problemų su profesiniu mokymu, pavyzdžiui, nepakanka techninių specialistų, jaunų specialistų profesinių įgūdžių lygis yra žemas ir pan. Visos šios problemos daro didelę įtaką darbo rinkoms.

J. Juozaitienė pastebėjo, kad labai svarbu atlikti darbo rinkos analizę siekiant nustatyti, kokios profesijos paklausios darbo rinkoje. Ji taip pat pabrėžė, kad, norint pagerinti jaunų specialistų įgūdžius, būtina keisti mokymo metodus.

I. Šiaulienė pasakė, kad visose Baltijos valstybėse susiklostė sudėtinga demografinė situacija, ir tai daro įtaką švietimo sistemai.

J. Pliners pabrėžė, kad studentų ir moksleivių žinių kokybė krinta. Nauja švietimo reforma rusiškose mokyklose Latvijoje pablogins švietimo kokybę. J. Pliners pabrėžė, kad moksleiviai neparuošiami savarankiškam darbui. Būtina pagerinti ir mokytojų profesionalumą, materialinius mokyklų išteklius bei kelti mokytojų atlyginimus.

I. Šiaulienė pasakė, kad būtina pakviesti Baltijos Ministrų Tarybos atstovus į komiteto posėdį tam, kad būtų gauta daugiau informacijos apie vyriausybių veiklą šioje srityje.

E. Rõngelep pranešė, kad kitas komiteto posėdis vyks rugsėjo 16-17 d. Setumaa (Estijoje).

L. Ozoliņš pabrėžė, kad komiteto nariai taip pat turi aptarti tokius klausimus kaip kultūrinio paveldo išsaugojimas (istoriniai paminklai, nacionalinės kultūros ir pan.).

 

Komitetas nusprendė:

  1. Tęsti darbą šiais klausimais:

·        švietimo kokybė kreipiant daugiau dėmesio į profesinį mokymą ir ugdymą; kultūrinio paveldo priežiūra.

  1. Nacionalinės delegacijos iki birželio 15 d. turi pateikti temas komiteto dokumento dėl švietimo kokybės projektui.
  2. Latvijos delegacijos BA nariai parengs dokumento projektą remdamiesi pateiktomis temomis.

 

 

 

 

 

Tvirtino:

 

Irena Šiaulienė, Baltijos Asamblėjos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkės pavaduotoja

 

 

 

 

 

Parengė:

 

Renata Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė
Naujausi pakeitimai - 2004 07 13.
Interneto Vartotojas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   LATVIJA

LR Seimas