Lietuvos Respublikos Seimas

A.Kunčino komandiruotė į JAV (2004 05 9-16)

Seimo nario Algirdo Kunčino komandiruotės į Niujorką ir San Diegą (Jungtinės Amerikos Valstijos) gegužės 9 – 16 dienomis

ATASKAITA

 

 

2004 m. gegužės 9–16 dienomis Seimo valdybos sprendimu buvau komandiruotas  į Niujorką ir San Diegą (Jungtinės Amerikos Valstijos) dalyvauti NATO Parlamentinės Asamblėjos Mokslo ir technologijos komiteto posėdyje.

Pirmoji posėdžio pusė vyko Niujorke Jungtinių Tautų būstinėje, jo metu daugiausia buvo nagrinėjamos nusiginklavimo bei ginklavimosi ribojimo problemos.

Pirmojoje sesijoje pranešimus padarė Teherano universiteto tarptautinių santykių profesorius Nasser Hadian-Jazy apie Irano branduolinę programą ir jos vykdymą, New York Times žurnalistė Judith Miller apie žiniasklaidos vaidmenį nušviečiant nusiginklavimo problemas, Užsienio ryšių Tarybos mokslo ir technologijų draugijos tikrasis narys Rob Nelson apie masinio naikinimo ginklų ir su ginkluote susijusių technologijų neplatinimo ir ribojimo šiuolaikines tendencijas ir pagrindines kryptis.

Antrojoje sesijoje savo šalių politiką masinio naikinimo ginklų neplatinimo srityje pristatė Nuolatinis JAV atstovas Jungtinėse Tautose H.E. Stiuart Holliday, Prancūzijos Nuolatinis atstovas Jungtinėse Tautose H.E. Jean Marc Rochereau de la Sabliere, Didžiosios Britanijos nuolatinis atstovas Jungtinėse Tautose H.E. Emyr Jones Parry.

Trečioji sesija prasidėjo diskusija su Jungtinių Tautų Nusiginklavimo departamento ekspertais Hannelore Hoppe, Silvana Fonseca da Silva,Joao Honwana, Agnes Marcaillou, Michael Cassandra. Sesijos pabaigoje pranešimą padarė Jungtinių Tautų Aplinkos apsaugos programos direktorius Adnan Amin apie globalinį klimato kitimą, apie Kioto protokolų įtaką ir tolimesnes perspektyvas.

Antroji posėdžio dalis vyko Kalifornijoje San Diego mieste konkrečiai susipažįstant su naujausių informacinių  bei kitų mokslo technologijų kūrimu ir jų panaudojimu.

Pirmąją dieną posėdis vyko kosmoso ir karinio jūrų laivyno sistemų centre (Space and Naval Warfare Systems Centre – SSC), kurio veiklą pristatė vykdantysis direktorius Road Smith  ir laikinai einantis vado pareigas kapitonas John Barron.

Toliau posėdis tęsėsi JAV karinio jūrų laivyno rezerviniame komandiniame centre. Technologijos, mokslo ir inžinerijos padalinio atstovas Frank White pademonstravo naujausias orientavimosi, sprendimų priėmimo bei komandų perdavimo sistemas, kurias naudoja šiuolaikinė JAV kariuomenė. Po to buvo pademonstruotas kino filmas kaip iš šio centro ateityje bus  vadovaujama karo veiksmams naudojant naujausius mokslo ir technologijų pasiekimus. Navigacijos ir taikomojo mokslo departamento vadovas Frank Gordon pristatė pranešimą apie nelinijinių daviklių dinamikos problemas ir šių daviklių panaudojimą šiuolaikinės technikos sistemose. Modeliavimo ir žmogiškųjų technologijų skyriaus atstovas Jeff Morrison padarė pranešimą apie specialistų rengimą priimti  sprendimus sudėtingoje informacinėje situacijoje, apie kompiuterinių tinklų panaudojimą sutelkti daugelio specialistų protus sudėtingoms problemoms spręsti. Pabaigoje Elektromagnetinių ir pažangiausių technologijų skyriaus atstovai Jodi Mcgee ir John Meloling pademonstravo specialius įrenginius, kurių pagalba yra projektuojamos karo laivų antenų sistemos.

Antrąją dieną posėdis vyko Tarptautinėje mokslo taikymo korporacijoje (Science Aplications International Corporation – SAIC), kurios veiklą ir ekonominius rodiklius apibūdino vienas iš korporacijos vadovų Arnold Punaro. Jan Rodero padarė pranešimą apie priešraketinę gynybą, Cris Parker savo pranešime pabrėžė mažųjų skraidymo aparatų panaudojimo terorizmui pavojų, Patsy Boozer apibūdino naujausias tendencijas ir pasiekimus užtikrinant kompiuterinių sistemų saugumą. Paskutinį pranešimą apie naujausius įrenginius naudojamus sprogstamųjų ir kitų pavojingų medžiagų aptikimui padarė John Hensley, o posėdžio pabaigoje buvo pademonstruotas mobilus tokio pobūdžio įrenginys  VACIS, kuris jau pradėtas naudoti JAV muitinėse.

 

 

 

Seimo narys, NATO Parlamentinės

Asamblėjos Lietuvos delegacijos narys                            Algirdas Kunčinas                     

 
Naujausi pakeitimai - 2004 07 13.
Interneto Vartotojas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

LR Seimas