Lietuvos Respublikos Seimas

2004-07-12 d. BFK posėdis

1. Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-3620.

Nuspręsta:

Kadangi įstatymo projektui Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Seimo komisijos, Seimo Teisės departamentas, visuomeninės organizacijos pateikė daug pastabų ir pasiūlymų, antai Seimo Antikorupcijos komisijos nuomone, turtą ir verslą vertinantiems subjektams turto vertinimo veiklai turi būti nustatytas valstybinis reguliavimas, o ne pavedamos šios funkcijos turto vertinimo asociacijai, pasiūlyti Seimui šį įstatymo projektą gražinti iniciatoriams patobulinti atižvelgiant į pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

2. Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Azerbaidžano Respublikos Vyriausybės sutarties dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos ratifikavimo projektas IXP-3640.

Nuspręsta:

Pritarti pateiktam įstatymo projektui.

3. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 78 ir 80 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-3667.

Nuspręsta:

Pritarti pateiktam įstatymo projektui.

4. Gyventojų santaupų atkūrimo įstatymo 6 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-1090.

Nuspręsta:

Projektą grąžinti iniciatoriams tobulinti.

5. Seimo nario Broniaus Bradausko PASIŪLYMAI LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ, SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS, VALSTYBĖS SAUGUMO, KRAŠTO APSAUGOS, PROKURATŪROS, KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO, JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ BEI VALSTYBĖS ĮMONIŲ PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ ĮSTATYMO PAPILDYMO 111 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTUI Nr.IXP-3589

IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIDAUS REIKALŲ, SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS, VALSTYBĖS SAUGUMO, KRAŠTO APSAUGOS, PROKURATŪROS, KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO, JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ BEI VALSTYBĖS ĮMONIŲ PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ ĮSTATYMO 7, 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 101 STRAIPSNIU

ĮSTATYMO PROJEKTUI Nr.IXP-3611

Nusprćsta:

Pritarti Seimo nario Broniaus Bradausko PASIŪLYMAMS PROJEKTAMS IXP-3589 IR IXP-3611.
Naujausi pakeitimai - 2004 07 12.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas