Lietuvos Respublikos Seimas

2004m. liepos 5d. komiteto posėdis

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdis 2004 07 05 d.

SVARSTYTA: Seimo nutarimo "Dėl pritarimo skirti Kazį Kailiūną Lietuvos apeliacinio teismo teisėju" projektas IXP-3643

Pretendentą į Apeliacinį teismą pristatė LR Prezidento patarėjas D.Beinoravičius.

NUSPRĘSTA: Bendru sutarimu pritarti Seimo nutarimo "Dėl pritarimo skirti Kazį Kailiūną Lietuvos apeliacinio teismo teisėju" projektui IXP-3643

SVARSTYTA: Komitetas bendru sutarimu pritarė Įstatymo dėl Konvencijos dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, pripažinimo, vykdymo ir bendradarbiavimo tėvų pareigų ir vaikų apsaugos priemonių srityje ratifikavimo 2 straipsnio papildymo įstatymo projektui IXP-3622, Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Europos 1990 metų konvencijos dėl pinigų išplovimo ir nusikalstamu būdu įsigytų pajamų paieškos, arešto bei konfiskavimo ratifikavimo“ 2 punkto pakeitimo įstatymo projektui IXP-3623, Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl 1957 m. gruodžio 13 d. Europos konvencijos dėl ekstradicijos, 1975 m. spalio 15 d. Europos konvencijos dėl ekstradicijos papildomo protokolo ir 1978 m. kovo 17 d. Europos konvencijos dėl ekstradicijos antrojo papildomojo protokolo ratifikavimo “ 2 punkto papildymo įstatymo projektui IXP-3624.

SVARSTYTA:Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 1 straipsnio 3 d. pripažinimo netekusia galios įstatymo projektas IXP-2807

NUSPRĘSTA: bendru sutarimu iš esmės pritarti pateiktam projektui ir siūlyti pagrindiniam komitetui atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabą, nustatyti šio įstatymo įsigaliojimo datą –2005 m. sausio 1 d.

SVARSTYTA:Seimo statuto "Dėl Seimo statuto 136, 141 ir 158 straipsnių pakeitimo" projektas IXP-3642

NUSPRĘSTA: Bendru sutarimu pritarti pateiktam projektui

SVARSTYTA:Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų departamento , jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 7, 9 straipsnių pakeitimo ie Įstatymo papildymo 10(1) straipsniu įstatymo projektas IXP-3611

NUSPRĘSTA:Bendru sutarimu pritarti pateiktam įstatymo projektui.

Svarstant įstatymo projektą jį sujungti su Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo , krašto apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų departamento , jam pavaldžių įstatigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo papildymo 11(1) straipsniu įstatymo projektu IXP-3589

Rengiant ir tobulinant įstatymo projektą atsižvelgti į Seimo Teisės departamento pastabas.

 

 

SVARSTYTA:Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų departamento , jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo papildymo 11(1) straipsniu įstatymo projektas IXP-3589

NUSPRĘSTA:svarstant įstatymo projektą jį sujungti su Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų departamento , jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 7, 9 straipsnių pakeitimo ie Įstatymo papildymo 10(1) straipsniu įstatymo projektas IXP-3611

Rengiant ir tobulinant įstatymo projektą atsižvelgti į Seimo Teisės departamento pastabas.

 

8.SVARSTYTA: PASIŪLYMAI Baudžiamojo proceso kodekso 65, 94, 103, 109, 139, 151, 154, 158, 168, 181, 218, 220, 225, 232, 237, 239, 240, 306, 313, 346, 360, 364, 370, 377, 403, 409, 418, 421, 422, 425, 426, 429, 446, 456, 457, 458 straipsnių ir XXXV skyriaus pavadinimo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-3517(3).

NUSPRĘSTA: Pritarti pateiktiems pasiūlymams.
Naujausi pakeitimai - 2004 07 08.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas