Lietuvos Respublikos Seimas

Liepos 8 d. posėdyje

 

Svarstytas Visuomenės informavimo įstatymo 48 straipsnio 4 dalies pakeitimo įstatymo projektas (IXP-3559). Komitetas iš esmės pritarė šiam įstatymo projektui ir pasiūlė Seimui svarstyti antrąjį, patobulintą pagal gautas pastabas ir pasiūlymus projekto variantą.

Svarstytas Seimo nutarimo “Dėl Valstybinės Didžiojo Vilniaus Seimo ( Lietuvių suvažiavimo) 100-mečio sukakties, Steigiamojo Seimo pirmojo posėdžio 85-ųjų metinių ir Lietuvos Respublikos Nepriklausomos valstybės atkūrimo 15-ųjų metinių paminėjimo komisijos sudarymo” projektas (IXP-3652). Komitetas bendru sutarimu pritarė projektui ir pasiūlė Seimui priimti.

Svarstytas klausimas Dėl Kauno kolegijos struktūrinio reorganizavimo. Komiteto narė Dalia Teišerskytė informavo Komitetą apie komiteto narių susitikimą Kauno kolegijos Medicinos ir socialinių mokslų studijų centre. Buvo iškeltas klausimas dėl Kauno kolegijos struktūrinio reorganizavimo ir pradėto etatų mažinimo Medicinos ir socialinių mokslų studijų centre. Komitetas paprašė Švietimo ir mokslo ministerijos pateikti informaciją dėl keliamų problemų.




Naujausi pakeitimai - 2004 07 08.



   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas