Lietuvos Respublikos Seimas

2004-07-07

Seimo Užsienio reikalų komitetas pritarė įstatymo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Azerbaidžano Respublikos Vyriausybės sutarties dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos ratifikavimo projektui Nr. IXP-3640

 

Seimo Užsienio reikalų komitetas apsvarstė šiuos klausimus:

Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Azerbaidžano Respublikos Vyriausybės sutarties dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos ratifikavimo projektą Nr. IXP-3640. Komiteto nariai vienbalsiai pritarė patobulintam ratifikavimo įstatymo projektui. Ratifikavimo įstatymo projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Gediminas Kirkilas ir Finansų ministerijos sekretorė Ingrida Šimonytė. Ši sutartis buvo sudaryta vadovaujantis tipiniu projektu, kuris buvo paruoštas pagal Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) ir Jungtinių Tautų dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties modelius, atsižvelgiant į OECD ekspertų pastabas bei į Užsienio reikalų ministerijos ir Teisingumo ministerijos pastabas.Šiuo metu taikomos trisdešimt trys dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys: su Airija, Armėnijos Respublika, Baltarusijos Respublika, Belgijos Karalyste, Čekijos Respublika, Danijos Karalyste, Estijos Respublika, Islandijos Respublika, Italijos Respublika, Ispanijos Karalyste, Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtine Karalyste, Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, Kanada, Kazachstano Respublika, Kinijos Liaudies Respublika, Kroatijos Respublika, Latvijos Respublika, Lenkijos Respublika, Moldovos Respublika, Nyderlandų Karalyste, Norvegijos Karalyste, Prancūzijos Respublika, Portugalijos Respublika, Rumunijos Respublika, Slovakijos Respublika, Slovėnijos Respublika, Suomijos Respublika, Švedijos Karalyste, Šveicarijos Konfederacija, Turkijos Respublika, Ukraina, Uzbekistano Respublika ir Vokietijos Federacine Respublika. Sutartyje nurodoma, kokiems kiekvienos valstybės mokesčiams taikoma Sutartis: Lietuvoje -  pelno mokesčiui; pajamų mokesčiui; nekilnojamojo turto mokesčiui; palūkanoms už valstybinio kapitalo naudojimą. Azerbaidžane – juridinių asmenų pelno mokesčiui, fizinių asmenų pajamų mokesčiui, turto mokesčiui ir žemės mokesčiui. Be to, šiame straipsnyje yra nuostata, leidžianti ateityje pakeisti arba papildyti mokesčių, kuriems taikoma Sutartis, sąrašą po Sutarties pasirašymo įvestais identiškais arba panašiais mokesčiais. Sutarties nuostatos Lietuvoje bus pradedamos taikyti nuo 2005 m. sausio 1 dienos. Sutarties įsigaliojimas bei taikymas turėtų skatinti Azerbaidžano rezidentus investuoti į Lietuvos Respublikos ūkį, tuo pačiu turėtų užkirsti kelią mokesčių slėpimui. Pasirašius Sutartį, neigiamų pasekmių nenumatoma.

 

 

 

 

Vaida Tupčiauskaitė (6799)

Užsienio reikalų komiteto patarėja

 
Naujausi pakeitimai - 2004 07 07.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas