Lietuvos Respublikos Seimas

Liepos 5 d. posėdyje

Svarstytas Švietimo įstatymo 69 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-3655, kuris pakeistų galiojančio Švietimo įstatymo 69 straipsnio 2 dalį. Autorių P.Papovo ir J.Korenkos nuomone, savivaldybių švietimo įstaigos yra savivaldybių reguliavimo sritis, todėl negali būti finansuojama iš valstybės biudžeto kaip specialioji tikslinė dotacija. Dauguma Komiteto narių nepritarė šiai nuostatai. Nuspręsta siūlyti Seimo valdybai prašyti Vyriausybės pateikti išvadą dėl Seimo narių P.Papovo ir J.Korenkos teikiamo Švietimo įstatymo 69 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-3655.

Svarstytas Vietos savivaldos įstatymo 3, 5, 6, 8, 11, 17, 18, 25, 29, 29(1), 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 56 straipsniu įstatymo projektą Nr.IXP-3618(2), nuspręsta pasiūlyti Komitetui pritarti projektui su Seimo nario A.Monkevičiaus pasiūlymais pakeisti 3, 5, 7, 10 straipsnius ir Seimo narės J.Narvilienės pasiūlymu papildyti projektą 31 straipsnio pataisa.

Komiteto nariai nusprendė registruoti Švietimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ir papildymo projektą, kuriuo būtų suvienodintos ir įtvirtintos plačiai vartojamos švietimo sąvokos.

Po svarstymo pritarta Kultūros centrų įstatymo projektui IXP3537, nuspręsta siūlyti Seimui svarstyti patobulintą, atsižvelgus į gautas pastabas ir pasiūlymus, antrąjį projekto variantą.

Svarstytas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įstatymo 3 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas IXP-3557, kuriuo siūloma, kad Valstybinė lietuvių kalbos komisija teiks valstybės institucijoms ir įstaigoms išvadas dėl teisės aktų projektų, kuriuose yra nuostatų, reglamentuojančių valstybinės lietuvių kalbos vartojimą. Projektui pritarta bendru sutarimu.
Naujausi pakeitimai - 2004 07 05.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas