Lietuvos Respublikos Seimas

2004-06-30 d. BFK posėdis

1. Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise įstatymo projektas IXP-3626.

Nuspręsta:

Pritarti įstatymo projektui.

2. Mokesčių administravimo įstatymo 13 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-3627.

Nuspręsta:

Pritarti įstatymo projektui.

3. Atsiskaitymų už žemės ūkio produkciją įstatymo 2,4,5,6,7 ir 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-3566ES.

Nuspręsta:

Pritarti įstatymo projektui ir tobulinti jį pagal Biudžeto ir finansų komiteto išvadas.

4. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-3459.

Nuspręsta:

Pritarti pateiktam įstatymo projektui Nr. IXP- 3459.

5. Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo, valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymo, valstybinių šalpos išmokų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-3621 .

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam Įstatymo projektui.

6. Sudarytos išvadų rengėjų grupės:

- Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 7,9 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 10(1) straipsniu įstatymo projektui IXP-3611 - kuratoriai B.Bradauskas R.Palaitis /G.Morkūnas/

- Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo papildymo 11(1) straipsnių įstatymo projektui IXP-3589 - kuratoriai B.Bradauskas R.Palaitis

/G.Morkūnas/.




Naujausi pakeitimai - 2004 06 30.
Danguolė Zabulėnienė



   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas