Lietuvos Respublikos Seimas

Birželio 30 d. posėdyje

 

Svarstytas Bibliotekų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-3551 ir jį lydintis Apskrities valdymo įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-3552. Komitetas bendru sutarimu pritarė šiems įstatymo projektams. Nuspręsta siūlyti Seimui svarstyti patobulintą pagal gautas pastabas ir bibliotekininkų pasiūlymus Bibliotekų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto variantą.

Svarstytas Vyriausybės nutarimo Nr. 1264 “Dėl radijo ir televizijos programų sukūrimo, jų parengimo transliuoti paslaugų, jau parengtų programų bei radijo ir televizijos laidų transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos patvirtinimo” atitikimas Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymui. Bendru sutarimu Komitetas nusprendė siūlyti Vyriausybei keisti 2003-10-09 Vyriausybės nutarimą Nr. 1264 taip, kad jis neprieštarautų Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymui.

Svarstyta Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) 2003 m. veiklos ataskaita. LRT Tarybos pirmininkas Romas Pakalnis pristatė LRT 2003 m. veiklos ataskaitą. Komitetas siūlė padidinti šviečiamųjų ir kultūrinių laidų apimtis bei transliuoti jas geresniu laiku, gerinti laidų kokybę ir mažinti masinės kultūros įtaką LRT, į tinklelį įtraukti daugiau edukacinių laidų vaikams, nuosekliau įgyvendinti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatyme apibrėžtus veiklos principus, ypač nuostatas dėl objektyvumo, nešališkumo, etikos, pagarbos žmogaus orumui užtikrinimo.

Svarstant Kultūros ministerijos informaciją Dėl valstybinio audito ataskaitos “Dėl Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Kultūros ministerijos 2003 m. programų vertinimo”išvadų ir pasiūlymų įgyvendinimo, kultūros ministrė Roma Žakaitienė pateikė Kultūros vertybių apsaugos departamento paaiškinimus dėl audito išvadų ir pristatė priemonių planą, kaip bus šalinami trūkumai. Taip pat informavo, kad sudaryta ministerijos komisija ištirti Dianos Varnaitės, Kultūros vertybių apsaugos departamento direktorės, tarmybinį nusižengimą.
Naujausi pakeitimai - 2004 06 30.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas