Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2004 m. birželio 30 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

1.SVARSTYTA:

Investicijų įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas  IXP-3591.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1.      Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms.

2.      Komiteto paskirtas pranešėjas:Rimantas Sinkevičius.

 

 

2. SVARSTYTA:

 Dėl Gyventojų pajamų mokesčio mažinimo.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

         1. Klausimo svarstyme daryti pertrauką iki bus papildomi duomenys ir Finansų ministerijos.

 

 

3. SVARSTYTA:

 Dėl Valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaitos “Rezervinių teritorijų Klaipėdos valstybiniam jūrų uostui plėsti naudojimo vertinimas”.

  

NUSPRĘSTA::

1. Klausimo svarstyme daryti pertrauką.

 

 

4. SVARSTYTA:

          Dėl Valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaitos “Valstybinės pavojingų atliekų tvarkymo programos vykdymo vertinimas”

 

          Seimo Aplinkos, Biudžeto ir finansų bei Ekonomikos komitetai bendrame posėdyje apsvarstę Valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaitą “Valstybinės pavojingų atliekų tvarkymo programos vykdymo vertinimas”, pažymėjo, kad pagrindinis Valstybinės pavojingų atliekų tvarkymo programos tikslas – sukurti ir įdiegti valstybinę pavojingų atliekų tvarkymo sistemą pasiektas tik iš dalies ir

         nusprendė:

         1. Pasiūlyti Vyriausybei:

         1) užtikrinti 1999-2003 m. Valstybinės pavojingų atliekų tvarkymo programos tęstinumą ir parengti naują programą, kurioje būtų sprendžiamos PA ilgalaikio saugojimo jų deginimo ir utilizavimo problemos;

         2) patvirtinti Valstybinio strateginio, regioninių ir savivaldybių atliekų tvarkymo planus;

         3) peržiūrėti Aplinkos ir Ūkio ministerijos kompetencijos pasidalinimą įgyvendinant valstybinę pavojingų atliekų tvarkymo programą.

 

         2. Pasiūlyti Ūkio ministerijai:

         1) užtikrinti regioninių pavojingų atliekų tvarkymo aikštelių įrengimą ir jų funkcionavimą;

         2) parinkti ir išspręsti ilgalaikio saugaus pavojingų atliekų sąvartyno bei pavojingų atliekų deginimo įmonės įrengimo klausimą;

         3) imtis priemonių, kad UAB “Toksika” padidintų įstatinį kapitalą ir į jos statybą investuota 3353500 Lt PHARE programos lėšų suma padidintų valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų dalį;

         4) užtikrinti efektyvų valdymą bendrovių, kuriose ministerija patikėjimo teise valdo valstybei priklausančias akcijas ir kurios dalyvauja Valstybinėje pavojingų atliekų tvarkymo programos vykdyme.

 

 

5. SVARSTYTA:

         Pasirengimas Smulkaus ir vidutinio verslo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies pakeitimo įstatymo projekto IXP-3650 svarstymui.

 

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, S.Lapėną ir komiteto patarėją G.M.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).

 

 

6. SVARSTYTA:

         Pasirengimas klausimo “Dėl Ignalinos AE regiono plėtros plano įgyvendinimo”   svarstymui.

 

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Utovką, J.Veselką ir komiteto patarėją G.M.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).

 

 

7.SVARSTYTA:

         Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2004-07-05) darbotvarkė.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

            Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2004-07-05) darbotvarkę.  

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 06 30.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas