Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2004 m. birželio 29 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

 1.SVARSTYTA:

         Seimo nario P.Vilko 2004-06-28 pasiūlymai ir Seimo Teisės departamento 2004-06-28 išvada Elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo projektui  IXP-3602(3)ES.

 

NUSPRĘSTA:

         1. Pritarti komiteto patikslintam pasiūlymui pakeisti ir patikslinti 50 straipsnio 6 dalį, išdėstant ją taip (“už”- 8; “prieš” - 1; “susilaikė” – 0):

 

         “6. Nuostoliai, kuriuos dėl naujų perdavimo ar skirstomųjų tinklų tiesimo ir kitų elektros įrenginių įrengimo bei elektros energetikos įmonių veiklos, aptarnaujant šiuos tinklus ir įrenginius, patiria žemės savininkas ar jos naudotojas, turi būti atlyginti įstatymų nustatyta tvarka.”

        

         2. Pritarti Seimo Teisės departamento išvadai 47 straipsnio 3 dalyje po žodžio “operatorius” įrašant žodžius “iš anksto įspėjęs, nurodant nutraukimo terminą” ir šią dalį išdėstant taip (bendru sutarimu):

        

“3. Perdavimo sistemos ar skirstomųjų tinklų operatorius iš anksto įspėjęs, nurodant nutraukimo terminą, gali nutraukti elektros energijos persiuntimą tiems vartotojams, kurie nesutinka įleisti perdavimo sistemos ar skirstomųjų tinklų operatorius į vartotojų teritorijas ir (ar) patalpas įrengti, prižiūrėti ar keisti elektros energijos apskaitos prietaisų ar nustatyti jų rodmenų.”

        

 

2. SVARSTYTA:

Seimo nario A.Sadecko 2004-06-25 d. pasiūlymas Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-3426(3).

 

NUSPRĘSTA (7 “už”; - “prieš”; 2 “susilaikė”):

1. Pritarti Seimo nario A.Sadecko pasiūlymui.

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 06 30.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas