Lietuvos Respublikos Seimas

Birželio 22 d. posėdyje

Svarstytas š.m. birželio 1 d. Seimo priimtas, bet Respublikos Prezidento grąžintas Seimui pakartotinai svarstyti Darbo kodekso 5, 109, 146, 180, 220 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas, siūlant išbraukti 3 straipsnį, numatantį terminuotos darbo sutarties su renkamaisiais darbuotojais sudarymą. Dauguma Komiteto narių nepritarė Respublikos Prezidento dekretui ir pasiūlė Seimui patvirtinti birželio 1 d. priimtą įstatymą.

Svarstyta Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada bei Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybės komiteto išvada DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO 2, 7, 8, 11, 15, 16, 29, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 56, 58, 59, 60, 61, 66, 69, 70, 71, 72 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTO Nr.IXP-3072(3), taip pat Seimo narių V.Simulik ir A.Monkevičiaus pasiūlymai, Lietuvos savivaldybių asociacijos direktoriaus S.Šiupšinsko pastabos bei Lietuvos savivaldybių švietimo padalinių vedėjų asociacijos kreipimasis dėl šio projekto. Komitetas pasiūlė Seimui priimti šį įstatymo projektą su Seimo nario A.Monkevičiaus pataisa 61 str. 2 dalyje, kur siūloma nuostata, kad savivaldybės mokyklos vadovo pareigybės aprašymą tvirtintų, vadovą atviro konkurso būdu pareigoms skirtų ir iš jų atleistų savivaldybės administracijos direktorius.

Pradėtas svarstyti Bibliotekų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas bei jį lydintis Apskrities valdymo įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Nuspręsta svarstymą pratęsti kitame posėdyje.
Naujausi pakeitimai - 2004 06 22.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas