Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2004 m. birželio 22 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

1.SVARSTYTA:

Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektasIXP-3426.

 

NUSPRĘSTA (“už” balsavo 10 komiteto narių):

1.      Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2.      Komiteto paskirtas pranešėjas:Vaclovas Karbauskis.

 

 

2. SVARSTYTA:

Kelių transporto kodekso  15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1778(2).

 

NUSPRĘSTA:

1.      Pritarti  iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadai (“už” balsavo 9, “susilaikė” – 2 komiteto nariai).

2.      Komiteto paskirtas pranešėjas:Valentinas Greičiūnas.

 

 

3. SVARSTYTA:

Elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas  IXP-3602ES.

  

NUSPRĘSTA (“už” balsavo 11 komiteto narių)::

1.      Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2.      Komiteto paskirtas pranešėjas:Pranas Vilkas.

 

 

4. SVARSTYTA:

            Pasirengimas Bevariklio transporto įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo  projekto  IXP-3598 svarstymui.

 

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Karbauskį, A.Vazbį ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

 

5. SVARSTYTA:

            Pasirengimas Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 5 straipsnio papildymo   įstatymo projekto  IXP-3599 svarstymui.

 

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Greičiūną, K.Skamaraką ir komiteto patarėją G.M.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).

 

 

6. SVARSTYTA:

            Pasirengimas klausimo dėl Valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaitos “Rezervinių teritorijų Klaipėdos valstybiniam jūrų uostui plėsti naudojimo vertinimas”   svarstymui.

 

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Greičiūną, J.Veselką ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

 

 7. SVARSTYTA:

            Pasirengimas klausimo dėl Valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaitos “Valstybinės pavojingų atliekų tvarkymo programos vykdymo vertinimas” svarstymui.

 

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, K.Skamaraką ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 06 22.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas