Lietuvos Respublikos Seimas

Parlamento vadovas pareiškė užuojautą dėl „Solidarumo“ steigėjo mirties

2004 m. birželio 17 d. pranešimas VIR

„Kartu su Lenkijos Respublikos žmonėmis liūdime dėl Jaceko Kuronio mirties.

Velionis Lietuvoje buvo žinomas kaip aktyvus „Solidarumo“ steigėjas, ne vienam tapo ryžtingos kovos su komunistiniu režimu pavyzdys, turėjo šalinininkų ir tęsėjų už Lenkijos ribų.

Velionio idealizmas ir pastangos palengvinti skurstančiųjų gyvenimą tapo palikimu, kuris yra sektinas ir siektinas ne vien Lenkijoje.

Liūdną atsisveikinimo su Jaceku Kuroniu dieną nuoširdžiai užjaučiame Jus, artimuosius, buvusius „Solidaumo“ steigėjus, šalininkus, bičiulius“, – skelbiama Česlovo Juršėno, laikinai einančio Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pareigas, rašte Danutai ir Maciejui Kuroniams.
Naujausi pakeitimai - 2004 06 17.
Artūras Zeleniakas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2004 metai

LR Seimas