Lietuvos Respublikos Seimas

parlamentinė kontrolė

Komitetas, vykdydamas parlamentinę kontrolę bei atsiliepdamas į piliečio V.Jasiulevičiaus prašymą, organizavo išplėstinį komiteto posėdį.

Posėdyje dalyvavo Seimo nariai, Vyriausybės kanceliarijos atstovai, Seimo komitetų darbuotojai, Lietuvos Savivaldybių asociacijos atstovai.

Svarstyta: Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo problemos.

            Nusprendė: Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei (Strateginio planavimo komitetui):

1. Paruošti Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančio turto registravimo, efektyvaus valdymo bei valdymo vertinimo, apskaitos, atskaitomybės, atsakomybės ir priežiūros koncepciją.

2. Spręsti valstybės institucijų funkcijoms vykdyti nereikalingo turto klausimą. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 
Naujausi pakeitimai - 2004 06 17.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Parlamentinė kontrolė

LR Seimas