Lietuvos Respublikos Seimas

2004 06 16 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Komitetas po svarstymo bendru sutarimu pritarė Įstatymo dėl Susitarimo dėl Afrikos ir Eurazijos migruojančių vandens paukščių išsaugojimo ratifikavimo projektui IXP-3573. Komiteto paskirtas pranešėjas Vydas Baravykas.

Komitetas po svarstymo bendru sutarimu pritarė Įstatymo dėl 1992 m. Helsinkio konvencijos dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos IV priedo "Taršos ir laivų prevencija" pakeitimų ratifikavimo projektui IXP-3574. Komiteto paskirtas pranešėjas paskirtas Henrikas Žukauskas.

Po svarstymo Mėgėjiškos žūklės įstatymo projekto IXP-3158(3) nuspręsta: Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A.Macaitį ir V.Baravyką; prašyti Seimo papildomų komitetų, visuomeninių ir kitų suinteresuotų organizacijų išvadas, pastabas, pasiūlymus bei pataisas Lietuvos Respublikos mėgėjiškos žūklės įstatymo projektui Nr. IXP-3158 (3) pateikti iki 2004 m. birželio 18 d.; prašyti Komiteto išvadų projekto rengėjų iki 2004 m. birželio 19 d. pateikti komitetui išvados projektą; Lietuvos Respublikos mėgėjiškos žūklės įstatymo projekto Nr. IXP-3158 (3) numatomas svarstymas komitete – 2004 m. birželio 21 d.

Komitetas svarstė Peticijos komisijos prašymą pateikti išvadą komisijoje nagrinėjamam J.Ivoškos kreipimuisi "Dėl tuos pačius žemės nuosavybės santykius reguliuojančių skirtingų įstatymų normų turinio ir prasmės suvienodinimo". Nuspręsta: atsižvelgiant į Komisijos pateiktą medžiagą bei Komiteto posėdyje dalyvavusių asmenų nuomones siūlyti Komisijai nepritarti p. J.Ivoškos kreipimesi išdėstytam pasiūlymui parengti ir pateikti Seimui įstatymo projektą dėl Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 8 straipsnio 6 dalies pripažinimo netekusia galios; prašyti Aplinkos ministerijos parengti ir pateikti Komitetui įstatymo projektą, kurio nuostatos suvienodintų Žemės reformos įstatymo 31 straipsnio 7 dalyje ir Saugomų teritorijų įstatymo 8 straipsnio 6 dalies nuostatas.

 
Naujausi pakeitimai - 2004 06 17.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas