Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2004 m. birželio 16 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

1.SVARSTYTA:

Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 10 straipsnio 5 dalies pakeitimo įstatymo projektas IXP-3550.

 

NUSPRĘSTA (“už” balsavo 12 komiteto narių):

1. Atmesti iniciatorių pateiktą įstatymo projektą, nes:

1) pagal įstatymo 9 straipsnį, valdyba nėra privalomas įmonės valdymo organas, todėl įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija turi pasirinkimo galimybę įmonės įstatuose numatyti valdybos reikalingumą;

2) tuo atveju, kai vadyba sudaroma, jos nariai turi įgyvendinti įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos strateginius tikslus, o ne reikšti savo asmenines nuomones;

3) priešingai nei teigiama įstatymo projekto Aiškinamajame rašte, už priimtus kolektyvinius valdybos sprendimus nėra numatyta nei baudžiamoji, nei administracinė atsakomybė.

 2. Komiteto paskirtas pranešėjas:Pranas Vilkas.

 

2. SVARSTYTA:

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 6, 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-1822(2).

 

NUSPRĘSTA:

1.       Įstatymo projektą atmesti (“už” balsavo 12, “susilaikė” – 1 komiteto narys)..

2.       Komiteto paskirtas pranešėjas:Jonas Budrevičius.

 

 

3. SVARSTYTA:

Kelių transporto kodekso  15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1778(2).

 

NUSPRĘSTA:

         1. Projekto svarstyme daryti pertrauką.

 

 

4. SVARSTYTA:

         Pasirengimas Investicijų įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto  IXP-3591 svarstymui.

 

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, J.Veselką ir komiteto patarėją G.M.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).

 

 

5. SVARSTYTA:

         Pasirengimas Valstybės turto fondo įstatymo 3 straipsnio, 5 straipsnio 1 dalies, 6 ir 8 straipsnių pakeitimo bei 4, 7 ir 11 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto  IXP-3593 svarstymui.

 

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, A.Vazbį, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

Taip pat vyko Gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto  IXP-3601ES  ir Elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto  IXP-3602ES  klausymai.
Naujausi pakeitimai - 2004 06 17.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas