Lietuvos Respublikos Seimas

2004-06-16

Seimo Užsienio reikalų komitetas pritarė įstatymo dėl Europos patentų išdavimo konvencijos (Europos patentų konvencijos) ratifikavimo projektui Nr. IXP-3222

 

Seimo Užsienio reikalų komitetas apsvarstė šiuos klausimus:

Įstatymo dėl Europos patentų išdavimo konvencijos (Europos patentų konvencijos) ratifikavimo projektą Nr. IXP-3222. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė ratifikavimo įstatymo projektui. Ratifikavimo įstatymo projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Sergejus Dmitrijevas, Lietuvos Respublikos Valstybinio Patentų biuro Juridinio skyriaus vedėja, laikinai einanti direktoriaus pareigas Lina Mickienė ir Teisingumo ministerijos Tarptautinės teisės departamento direktoriaus  pavaduotojas Mindaugas Silkauskas. Ratifikavimo dokumentais siekiama prisijungti prie svarbiausios Europoje tarptautinės sutarties, reglamentuojančios išradimų apsaugą. Pagrindinė narystės Europos patentų konvencijoje (EPK) reikšmė ir svarba Lietuvai yra ta, kad bus suteikta galimybė Lietuvos pareiškėjams padavus vieną paraišką Europos patentui gauti, apsaugoti savo teises į išradimą pasirinktose 27 Europos patentų konvencijos valstybėse narėse. Europos patento paraiška leidžia išvengti laiko, darbo, finansinių sąnaudų, kurių prireiktų jeigu dėl išradimo apsaugos būtų kreipiamasi į kiekvieną pasirinktą valstybę atskirai (išvengiama paraiškos padavimo mokesčių kiekvienoje valstybėje atskirai, Europos patentų organizacijoje atliekama viena paieška ir ekspertizė, sutaupomas dokumentų parengimui ir pateikimui, susirašinėjimui ir vertimams skiriamas laikas ir darbo sąnaudos). Svarbiausia, kad Europos patentui visose EPK valstybėse narėse bus keliami vienodi kokybės reikalavimai. Prisijungus prie EPK Lietuvos Respublikoje registruoti patentiniai patikėtiniai įgis teisę atstovauti Lietuvos pareiškėjus, patentuojančius išradimus užsienyje. Taip pat planuojama, kad padaugės Lietuvoje galiojančių Europos patentų ir taip bus pritraukiama žymiai daugiau užsienio investicijų. Paskaičiuota, kad tik pakvietus Lietuvos Respubliką derėtis dėl narystės Europos Sąjungoje, patentinių paraiškų skaičius išaugo 120 % (nuo 3801 paraiškų 2001 metais iki 4547 - 2002 metais). Būdama valstybe nare Lietuva dalyvaus Europos patentų organizacijos (vykdomosios Europos patentų konvenciją institucijos) vykdomose programose, kurių tikslas – stiprinti pramoninės nuosavybės sistemą, skatinti inovacijų bei naujų technologijų vystymąsi, tobulinti valstybių narių patentų tarnybų darbuotojų kvalifikaciją, aprūpinti nacionalines tarnybas taikomomis kompiuterinėmis programomis, sudaryti sąlygas nacionalinių valstybių pareiškėjams apsaugoti savo pramoninę nuosavybę visoje Europos patentų organizacijos (EPO) valstybių narių teritorijoje pagal vienodus reikalavimus. Lietuvos Respublika įgis balsavimo teisę EPO valdymo organuose – Administracinėje taryboje, Patentų teisės komitete, kituose komitetuose, Europos patentų tarnybos (EPT) veikloje. EPK reglamentuoja vieningą Europos patentų išdavimo procedūrą. Tačiau patentų pripažinimas negaliojančiais, jų pažeidimų bylos yra nagrinėjamos taikant kiekvienos valstybės teisę atskirai, todėl atskirose teritorijose išduoti patentai yra nepriklausomi.

 

 

 

 

Vaida Tupčiauskaitė (6799)

Užsienio reikalų komiteto patarėja

 
Naujausi pakeitimai - 2004 06 16.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas