Lietuvos Respublikos Seimas

2004 m. birželio 14 d. komiteto posėdis

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdis 2004 06 14 d.

1.SVARSTYTA:Administracinių teisės pažeidimų kodekso 259(1) straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 214(24), 247(10) straipsniais įstatymo projektas IXP-3522 TTK pagrindinis, IVPK papildomas, Seime 06 17 d.

NUSPRĘSTA: Bendru sutarimu pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

2.SVARSTYTA: Prezidento rinkimų įstatymo 11 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-3563 pranešėjas - Julius Sabatauskas

pagrindinis – TTK

papildomas – VVSK

NUSPRĘSTA: Bendru sutarimu pritarti patobulintam įstatymo projektui

3.SVARSTYTA:Asmens bei turto saugos įstatymo projektas IXP-3099 TTK pagrindinis

NUSPRĂSTA: Komiteto svarstyme padaryti pertraukŕ iki kito komiteto posėdžio.

4.SVARSTYTA:Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-795(3) TTK papildomas

NUSPRĘSTA: Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas, kurioms komitetas pritarė.

5.SVARSTYTA A.Sakalo pasiūlymai dėl Baudžiamojo kodekso 20, 42, 63, 67, 68, 72, 75, 77, 82, 90, 92, 95, 97, 144, 150, 178, 182, 194, 195, 201, 204, 205, 210, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 230, 236, 246, 248, 263, 287 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Kodekso papildymo 2281 straipsniu įstatymo projekto IXP-3519(2)

NUSPRĘSTA: Bendru sutarimu pritarti pateiktiems pasiūlymams.

6. SVARSTYTA: Seimo Teisės departamento išvada dėl Baudžiamojo kodekso 260 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-3341.

NUSPRĘSTA: Pavesti komiteto pirmininkui A.Sakalui parengti pasiūlymą, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento pastabą.
Naujausi pakeitimai - 2004 06 15.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas