Lietuvos Respublikos Seimas

Alfonso Macaičio komandiruotės į Vokietijos Federacinę Respubliką (2004 06 01-04) ataskaita

Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2004 m. gegužės 5 d. sprendimu Nr. 2124 Lietuvos Respublikos Seimo narys, Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Alfonsas Macaitis (kartu vyko komiteto patarėja Rasa Matusevičiūtė) šių metų birželio 1-4 dienomis Vokietijos Bundestago ir Tarpparlamentinės sąjungos (IPU) kvietimu dalyvavo Bonoje (Vokietijos Federacinė Respublika) vykusiame tarptautiniame parlamentarų forume „Atsinaujinantys energijos šaltiniai - XXI amžiaus iššūkis“.

Šis forumas buvo surengtas kartu su Tarpvyriausybine atsinaujinančių energijos šaltinių konferencija (Renewables 2004), kurioje dalyvavo virš 1000 delegatų bei apie 2000 ekspertų iš 154 šalių, Verslo forumu, e-Parlamentu energetikos ir aplinkosaugos temomis, atsinaujinančių energijos šaltinių technologijų paroda ir kitais lygiagrečiai vykusiais renginiais. Tarptautinio parlamentarų forumo dalyviai stebėtojų teisėmis dalyvavo ir Tarpvyriausybinėje konferencijoje “Renewables 2004”.

Konferencijoje sveikinimo kalbas pasakė Vokietijos kancleris Gerhard Schroeder, Europos Komisijos aplinkosaugos komisarė Margot Walstrom ir - videotilto pagalba – Didžiosios Britanijos premjeras Tony Blair. Konferencijoje pritarta Vokietijos, kuri yra viena iš pirmaujančių šalių atsinaujinančių energijos šaltinių srityje, kanclerio pasiūlymui iki 2015 metų sumažinti trečiojo pasaulio šalių atsilikimą dvigubai, taip kad vienas milijardas gyventojų būtų aprūpinti energija. Tuo pačiu ES yra įsipareigojusi iki 2010 metų padidinti atsinaujinančių energijos šaltinių dalį bendroje energijos gamyboje iki 12 procentų. Konferencijoje nuspręsta paraginti Pasaulio banką ir kitas finansines institucijas skirti daugiau paskolų atsinaujinančių, o ne įprastinių energijos šaltinių rėmimui.

Į tarptautinį parlamentarų forumą atvyko daugiau kaip 300 atstovų iš 70 šalių ir institucijų. Pagrindinės diskusijų temos buvo atsinaujinančių energijos šaltinių rėmimo industrinėse ir besivystančiose šalyse parlamentinis skatinimas, Pietų - Šiaurės valstybių bendradarbiavimas šioje srityje, bendros tarptautinių institucijų iniciatyvos. Forumui, vadovaujant Vokietijos Bundestago deputatui ir pagrindiniam šio forumo organizatoriui Dr. Hermann Scheer, pirmininkavo Dr. Muneaki Samejima (Japonija), Francisko Encina Moriamez (Čilė) ir Tsebin Tchen (Australija).

Besivystančių šalių parlamentarams buvo rekomenduojama išnaudoti savo šalių potencialą atsinaujinančių energijos šaltinių srityje bei priimti finansinę ir technologinę industrinių šalių pagalbą. Atsinaujinantys energijos šaltiniai (saulės, vėjo, biomasės ir vandens energija), nuolat brangstant ir senkant įprastiniams energijos ištekliams (dujos, nafta), daugumai šalių tampa vienintele galimybe užsitikrinti energijos poreikius. Buvo prieita vieningos nuomonės, kad ateinančiais metais šių energijos šaltinių dalis bendrame sunaudojamos energijos kiekyje turėtų žymiai išaugti. Iš vyriausybių bus reikalaujama nustatyti atitinkamas metines kvotas ir nuolat jas didinti.

Pasaulio šalių parlamentarai vieningai pasisakė už Tarptautinės atsinaujinančių energijos šaltinių tarnybos, kuri bus pavadinta IREA (International Renewable Energy Agency), įsteigimą. Tai bus savanoriškos narystės organizacija, o jos funkcijos bus vyriausybių ir tarptautinių organizacijų konsultavimas, parengiant politines ir finansines atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo koncepcijas, technologijų perdavimas nekomerciniais tikslais, mokymas ir kvalifikacijos kėlimas, technologijų sertifikavimas, standartizavimas ir t.t.

Parlamentarai buvo vieningi, kad šis Bonoje surengtas forumas yra parlamentų bendradarbiavimo, rengiant naujas bendras strategijas, pradžia ir kad panašūs susitikimai turi būti nuolat organizuojami. Ne kartą buvo akcentuojama parlamentinių iniciatyvų reikšmė, siekiant persilaužimo atsinaujinančių energijos šaltinių srityje.

Tarptautinio parlamentarų forumo rezoliucija „Atsinaujinantys energijos šaltiniai - XXI amžiaus iššūkis“, kurią delegatų siūlymu taisė redakcinė komisija, vadovaujama Egipto atstovo prof. Amin Mobarak, vėliau buvo priimta didele balsų dauguma ir pasirašyta kiekvienos valstybės atstovo. Man teko garbė pasirašyti šią rezoliuciją kaip Lietuvos parlamento atstovui (rezoliucijos vertimas pridedamas prie ataskaitos). Forumo pirmininkas pristatė šį parlamentarų susitikimo rezultatą kitą dieną vykusiame vyriausybinės konferencijos “Renewables 2004” posėdyje.

Pridedama : Tarptautinio parlamentarų forumo dėl atsinaujinančių energijos šaltinių rezoliucija

Seimo narys,

Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Alfonsas Macaitis

Tarptautinio parlamentarų forumo dėl atsinaujinančių energijos šaltinių rezoliucija

(Bona, 2004 m. birželio 2 d.) saugoma Tarptautinių ryšių skyriuje
Naujausi pakeitimai - 2004 06 15.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   VOKIETIJA

LR Seimas