Lietuvos Respublikos Seimas

Iškilmės prie Parlamento: - pakelta Valstybės trispalvė, - pabrėžtas partizanų ir tremtinių – kovotojų vaidmuo Lietuvos istorijoje - išskirtas pamatinis demokratijos principas – parlamentinis atstovavimas

Iškilmės prie Parlamento:

- pakelta Valstybės trispalvė,

- pabrėžtas partizanų ir tremtinių – kovotojų vaidmuo Lietuvos istorijoje

- išskirtas pamatinis demokratijos principas – parlamentinis atstovavimas

Vilniaus Nepriklausomybės aikštėje šiandien 12 val. buvo pakeltos Valstybės vėliavos, minint Gedulo ir vilties dieną.

Ceremonijoje kalbėjo laikinasis Seimo Pirmininkas Česlovas Juršėnas, kuris, konstatuodamas, jog „jau turime savo tautos atstovus Europos Parlamente, galime pasakyti – pajutome XXI amžiaus pagreitį naujoje Lietuvos valstybingumo istorijoje“, pabrėžė: „Lietuvos Respublika nuo pat jos ištakų XX amžiaus pradžioje galėjo turėti ir turės perspektyvą, remdamasi tik demokratijos ir tautos atstovavimo principais“. Jis sutelkė susirinkusiųjų dėmesį ties pokario partizanų tema:

„Man atrodo ypač svarbu priminti, jog prieš 55 metus Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio taryba, vadovaujama generolo Jono Žemaičio, priėmė Deklaraciją, kurioje ateities Lietuvą susiejo su „1922 metų Konstitucijos dvasia“. Ką tai rodo? Pirmiausia tai, kad partizanai kruvinos kovos ir vilties išlikti akivaizdoje 1949 metais pasirinko tą Pagrindinį įstatymą, kuris, kol nebuvo sulaužytas, nepriklausomoje Lietuvoje kurį laiką atspindėjo demokratinės valstybės, brandžios pakantumui ir laisvei visuomenės viziją. Smerkdami genocidą ir okupantų vykdytą trėmimų politiką, partizanų vadai paminėtoje pokario Deklaracijoje pabrėžė išskirtinį Seimo vaidmenį. Esu įsitikinęs, jog toks dokumentas atsirado iš istorinių pamokų apie valstybės praradimą, uždarą valdymo formą ir iš dalies jos nulemtas politines pasekmes.

Tūkstančiai žmonių, sugrūstų į gyvulinius vagonus ir išvežtų į priverstinio darbo stovyklas Sibire, supūdytų NKVD kalėjimuose arba išdrįsusių pasipriešinti stalinizmo suplanuotai tautų naikinimo politikai, yra ir turi būti perkeliami į naujuosius laikus istoriniuose šaltiniuose, paminkluose ir prisimenami ne tik tokiomis dienomis kaip ši. Tačiau ši ypatinga diena yra viešos mūsų visuomenės patyrimo pamokos išraiška: šioje aikštėje, ties parlamentu, Gedulo ir vilties dieną, ruošdamiesi iškelti Tautos trispalvę su gedulo kaspinu, reiškiame pagarbą nukentėjusiems ir ištvėrusiems, nukentėjusiems ir pažemintiems, taip pat nukentėjusiems ir „pavargusiems herojams”.*

Kartu turime prisiminti įspėjimą: valstybę būtina saugoti su pamatiniu jos principu – tautos atstovavimu, nes tik demokratinis valdymas, visuotinė rinkimų teisė, tik Seimo valios raiška – kad ir kokia ji būtų – užtikrina sprendimų viešumą, atvirumą, nacionalinį Lietuvos saugumą“, teigė Seimo vadovas, kreipdamasis į susirinkusiuosius Nepriklausomybės aikštėje.

_____________

* Čia – sąsaja su Liūto Mockūno knygos „Pavargęs herojus“ turiniu apie pokario veikėjus, pogrindininkus.
Naujausi pakeitimai - 2004 06 14.
Gintarė Juodėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2004 metai

LR Seimas