Lietuvos Respublikos Seimas

Parlamento vadovas pareiškė užuojautą dėl įžymaus žurnalistikos teoretiko ir publicisto mirties

2004 m. birželio 10 d. pranešimas VIR

„Su gilia pagarba prisimindamas Vilniaus universiteto žurnalistikos specialybės dėstytoją ir teoretiką Joną Bulotą, jo paskaitas ir seminarus, dėl šio publicisto, humanitarinių mokslų daktaro, spaudos tyrinėtojo mirties nuoširdžiai užjaučiu Jo artimuosius, šeimos narius, buvusius kolegas“, – skelbiama Česlovo Juršėno, laikinai einančio Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pareigas, rašte.
Naujausi pakeitimai - 2004 06 10.
Artūras Zeleniakas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2004 metai

LR Seimas