Lietuvos Respublikos Seimas

2004-06-08 PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

Spaudos tarnybai 2004-06-09

 

 

 

Komitetas 2004-06-08 posėdyje svarstė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-795(3), Sveikatos sistemos įstatymo 22 straipsnio pakeitimo ir įstatymo VI dalies pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą Nr.IXP-794(2) ir Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo 2 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-796(2). Posėdyje dalyvavo Sveikatos reikalų komiteto narys Aleksander Poplavski, Sveikatos reikalų komiteto patarėja A.Bernotienė, Sveikatos apsaugos ministerijos Teisės skyriaus vedėja Nerija Stasiulienė, Vilniaus universiteto prorektorius Algimantas Raugalė, Lietuvos bioetikos komiteto pirmininkas Eugenijus Gefenas. Komitetas pritarė įstatymų projektams su Sveikatos apsaugos ministerijos, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto ir Lietuvos bioetikos komiteto teikiamomis pastabomis.

Dalyvaujant Seimo kontrolierei Rimantei Šalaševičiūtei, Komitetas svarstė naują Žemės reformos įstatymo 15 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-3198 redakciją, kuria siūloma išspręsti problemas, susijusias su žemės reformos metu vykdomu privačios ir valstybinės žemės sklypų formavimu tose teritorijose, kur nebuvo tinkamai įforminti asmeninio ūkio žemės suteikimo dokumentai arba šių dokumentų neišliko, tačiau yra šių žemės naudojimo teisių suteikimo pasekmės, t. y. asmenys naudoja suteiktą žemę iki šiol.

Taip pat Komitetas svarstė Vaiko teisių apsaugos kontrolierės ir Lygių galimybių kontrolierės 2003 metų veiklos ataskaitas. Svarstyme dalyvavo Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Gražina Imbrasienė ir Lygių galimybių kontrolierė Aušrinė Burneikienė. Komitetas nusprendė parengti Seimo nutarimų projektus dėl šių ataskaitų ir teikti juos Seimui svarstyti.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kitos savaitės Komiteto posėdžio darbotvarkė.

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 06 09.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas