Lietuvos Respublikos Seimas

V.P.Andriukaičio komandiruotės į Ispanijos Karalystę (2004 05 10-12)ataskaita

Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2004 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 2109, kaip Seimo Pirmininko pavaduotojas ir buvęs Seimo atstovas Konvente dėl Europos ateities, š. m. gegužės 10-12 d. buvau komandiruotas dalyvauti Madride (Ispanijos Karalystė) Pablo Iglesiaso fondo surengtoje tarptautinėje konferencijoje “Atgal į Europą”.

Konferencijai pirmininkavo Ispanijos parlamento Jungtinio Europos reikalų komiteto pirmininkas ir buvęs Ispanijos parlamento atstovas Konvente Chose Borrellis. Renginyje dalyvavo 9 Europos valstybių: Ispanijos, Italijos, Graikijos, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Portugalijos, Vokietijos, Lietuvos, Rumunijos - parlamentarai, politologai, ekonomistai, sociologai, Europos Parlamento ir Europos Komisijos nariai, žurnalistai.

Konferencijos dalyviai skaitė pranešimus ir diskutavo penkiomis pagrindinėmis temomis: “Europa ir pasaulis”, “Europos ekonominis valdymas”, “Europos plėtra”, “Europos Konstitucija” ir “Europos socialinis modelis”.

Ypač įdomūs ir informatyvūs buvo Vokietijos Federacinės Respublikos Osnabrücko universiteto Jean Monnet katedros ir Europos studijų instituto direktoriaus Klauso Buscho, dienraščio “Financial Times” žurnalisto ir knygos “Atsitiktinė Konstitucija” autoriaus Peterio Normano bei Europos Parlamento nario, Europos Socialistų partijos pirmininko pavaduotojo, Graikijos Socialistų delegacijos Europos Parlamente vadovo Georgo Katiforio pasisakymai Europos plėtros, Europos Konstitucijos ir Europos ekonominio valdymo temomis (kalbos pridedamos).

Aš perskaičiau 30 minučių kalbą “Europos plėtra” ir atsakiau į konferencijos dalyvių klausimus apie galimybes susitarti 25 ir daugiau narių turinčioje Europos Sąjungoje, apie Europos Sąjungos plėtros ribas bei Turkijos, Ukrainos, Moldovos, Baltarusijos ir kitų naujųjų Europos Sąjungos rytų kaimynų narystės perspektyvas.

Tenka pažymėti, kad Lietuvos Respublikos Seimo narių dalyvavimas tokiuose forumuose yra ypač svarbus. Senosiose Europos Sąjungos valstybėse narėse dar labai stinga informacijos apie Lietuvą, mūsų šalies ekonominius, socialinius ir kultūrinius laimėjimus, apie Baltijos jūros regiono politines realijas ir naujuosius Europos Sąjungos kaimynus: Baltarusiją, Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir Ukrainą. Todėl būtina aktyvinti parlamentinę diplomatiją Europos Sąjungos pietinių valstybių narių atžvilgiu, pasitelkiant visas tarpparlamentinio bendradarbiavimo formas ir forumus, įskaitant ir naujai įsteigtą Europos Sąjungos – Viduržemio Parlamentinę Asamblėją.

PRIDEDAMA:

1. Konferencijos “Atgal į Europą” programa, 2 lapai,

2. Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojo Vytenio Povilo Andriukaičio 2004-05-10 kalba “Europos plėtra”, 7 lapai,

3. Europos Socialistų partijos pirmininko pavaduotojo, Graikijos Socialistų delegacijos Europos parlamente vadovo Georgo Katiforio 2004-05-10 kalba “Europos ekonominis valdymas”, 8 lapai,

4. Vokietijos Osnabrücko universiteto Jean Monnet katedros ir Europos studijų instituto direktoriaus Klauso Buscho 2004-05-10 kalba “ES plėtros į Rytus socialinės pasekmės”, 14 lapų,

5. Dienraščio “Financial Times” žurnalisto ir knygos “Atsitiktinė Konstitucija” autoriaus Peterio Normano 2004-05-10 kalba “Tonis Blairas ir Europos Sąjungos konstitucinės sutarties projektas”, 11 lapų.

Komiteto pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis

L.Raulinaitytė, 239 67 60, el.p. Loreta.Raulinaityte@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2004 06 08.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ISPANIJA

LR Seimas