Lietuvos Respublikos Seimas

A. Kunčino ir A. Saudargo komandiruotės į Belgijos Karalystę(2004 04 20-22)ataskaita

Seimo valdybos sprendimu balandžio mėn. 20 – 22 dienomis buvome komandiruoti į Briuselį (Belgijos Karalystė), kur dalyvavome TAIEX biuro organizuotame seminare „e-Europa”. Kartu su mumis seminare dalyvavo Informacinės visuomenės komiteto patarėjas T.Deržanauskas.

Seminare buvo perskaityti šie svarbiausi pranešimai:

1. „e-Europos 2005 veiksmų planas” Miguel Gonzalez-Sancho, Europos Komisijos Informacinės Visuomenės Generalinis Direktoratas (INFSO DG)

2. „E.Vyriausybės vaidmuo Europoje ateityje”, Paul Timmers, Europos Komisijos Informacinės Visuomenės Generalinis Direktoratas (INFSO DG)

3. „Europos tinklas ir Informacijos saugumo agentūra”, Jose Manuel Bastos, Europos Komisijos Informacinės Visuomenės Generalinis Direktoratas (INFSO DG)

4. „Elektroninis parašas”, Claire Sion, Europos Komisijos Informacinės Visuomenės Generalinis Direktoratas (INFSO DG)

Ypač aktualūs pranešimai buvo pristatyti Europos Sąjungos šalių narių institucijų atstovų. Pranešimuose buvo pateikti pavyzdžiai kaip nacionaliniai parlamentai gali siekti e-Europos tikslų įgyvendinimo, kaip įstatymų leidyba atliepia elektronikos amžiaus iššūkius. Pranešimus perskaitė Roeland Jansoone, Belgijos Atstovų rūmų Generalinio sekretoriato patarėjas ir Ari Apilo, Suomijos parlamento atstovas.

Baigiamojoje diskusijoje buvo aptarti šalių kandidačių e-Europos įgyvendinimo pavyzdžiai. Su seminaro organizatoriais aptarėme galimybę ateityje pristatyti Lietuvos e.valdžios projektus, kurie jau veikia Lietuvoje ir gali tapti sėkmingos praktikos pavyzdžių Europai.

Algirdas Kunčinas

Algirdas Saudargas

Ataskaitą parengė : Tomas Deržanauskas,

Informacinės visuomenės plėtros komiteto patarėjas
Naujausi pakeitimai - 2004 06 08.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas