Lietuvos Respublikos Seimas

A.Kunčino komandiruotės į Bosniją ir Hercogoviną (2004 03 17-21)ataskaita

Seimo valdybos sprendimu buvau komandiruotas į Sarajevą (Bosnija ir Hercegovina) 2004 m. kovo 17–21 dienomis dalyvauti NATO Parlamentinės Asamblėjos ir Bosnijos ir Hercegovinos Nacionalinės Asamblėjos rengiamame seminare saugumo ir stabilumo išsaugojimo Balkanų regione klausimais.

Seminarą įžanginėmis kalbomis pradėjo buvęs NATO Parlamentinės Asamblėjos prezidentas L.Bouvard (Prancūzija) ir tarptautinių organizacijų Sarajeve vadovas ambasadorius D.S.Hays.

Pirmajame posedyje buvo kalbama apie vidinius ir išorinius iššūkius Bosnijai ir Herzegovinai dabartiniame etape, buvo padaryti du pranešimai ir vyko diskusijos. L.Topic, užsienio reikalų viceministrė, savo pranešime kalbėjo apie regioninio stabilumo problemas buvusios Jugoslavijos teritorijoje, o užsienio reikalų ministras N.Radovanovic padarė pranešimą apie gynybos reformą Bosnijoje ir Herzegovinoje.

Antrojo posėdžio tema buvo “Bosnija ir Herzegovina: saugumo dimensija. Pranešimus padarė ambasadorius G.Altenburg, NATO atstovybės Balkanuose generalinio sekretoriaus atstovas politinių reikalų ir saugumo politikos klausimais, generolas V.L.Packett, SFOR vadas, B.K.Carty, ES policijos misijos Bosnijoje ir Herzegovinoje vadovas bei B.Colak, saugumo ministras.

Trečiasis posėdis buvo skirtas Bosnijos ir Herzegovinos socialinių ir ekonominių reformų analizei. Pranešimus padarė parlamento narys A.Hadziahmetovic, Pasaulio banko atstovas Sarajeve D.Reinermann. Žurnalistų požiūrį į šalyje vykstančias pateikė France Presse agentūros atstovė I.Wesselingh, kuri kalbėjo apie pabėgėlių grįžimo problemas, ir vietinio žurnalo “Dani” žurnalistas E.Suljagic savo pranešime atskleidęs žiniasklaidos vaidmenį vykdant socialines ekonomines reformas.

Ketvirtajame posėdyje vyko vieša diskusija tema “Kelias į ateitį”. Diskusijos dalyviai –M.Raguz, Atstovų rūmų užsienio reikalų komiteto pirmininkas, H.Muratovic, Europos tarybos Parlamentinės asamblėjos viceprezidentas, G.Milojevic, Piliečių rūmų pirmasis vicepirmininkas. Diskusijas apibendrino ambasadorius R.Beecroft, ESBO misijos Bosnijoje ir Herzegovinoje vadovas.

Seminaras Sarajeve buvo unikali galimybe susipažinti su Bosnijos ir Herzegovinos politine ir ekonomine situacija, su iššūkiais bei problemomis, kurios kyla šalyje, išgyvenusiai vidaus karus, kurie sugriovė šalies ekonomiką, sukėlė pabėgėlių problemą. Reikia pažymėti, kad pranešimus skaitė visi aukščiausieji Bosnijos ir Herzegovinos pareigūnai bei beveik visų tarptautinių organizacijų, veikiančių Sarajeve, atstovai, todėl gavome informaciją iš pirmų lūpų, o diskusijų, kurios vyko kiekviename posėdyje, metu buvo galima šią informaciją patikslinti ir konkretizuoti.

Seimo narys,

NATO PA delegacijos narys Algirdas Kunčinas
Naujausi pakeitimai - 2004 06 08.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   Kitos šalys

LR Seimas