Lietuvos Respublikos Seimas

V. Nekrašo komandiruotės į Ukrainą 2004m. gegužės 15-23 d. ataskaita

Š.m. gegužės 15-23 d. įvyko Komiteto nario V. Nekrašo vizitas į Kijevą ir Černobylį bei Slavutičių, Ukrainą. Kartu vyko Seimo Sveikatos reikalų komiteto vyr. patarėjas R.Virbalis, tarptautinio judėjimo “Černobylis” Lietuvos atstovai. Vizito tikslas – susipažinti su Ukrainoje nustatyta socialinėmis ir sveikatos apsaugos garantijomis asmenims, dalyvavusiems likviduojant Černobylio AE avarijos pasekmes, ir atitinkamu teisiniu reglamentavimu, susipažinti su Černobylio AE avarijos pasekmėmis žmonių sveikatai ir šių pasekmių likvidavimo problemomis, susitikti su Ukrainos parlamento deputatais bei kitų Ukrainos valstybės bei vietos savivaldos institucijų atsakingais pareigūnais, nevyriausybinėmis organizacijomis ir aptarti minėtas problemas bei Lietuvos-Ukrainos bendradarbiavimo šioje srityje galimybes. Kelionę organizavo tarptautinis judėjimas “Černobylis”.

Vizito metu įvyko susitikimas su Ukrainos parlamento Aplinkos apsaugos ir Černobylio klausimų komiteto pirmininku ir nariais, kurio metu aptartos Černobylio AE avarijos pasekmės ir poveikis gyventojų sveikatai bei aplinkai, šių pasekmių likvidavimo problemos, asmenų, dalyvavusių likviduojant Černobylio AE pasekmes, sveikatos ir socialinė apsaugos problemos, Ukrainos ir Lietuvos teisės aktai šioje srityje, tarpusavio bendradarbiavimo galimybės ir kt. Diskutuota taip pat apie priešlaikinio Černobylio AE uždarymo ir numatomo Ignalinos AE uždarymo socialines –ekonomines, ekologines ir kitas pasekmes bei šio uždarymo finansavimo, radioaktyvių atliekų saugojimo ir kitas problemas, pasikeistas nuomonėmis apie abiejų valstybių bendradarbiavimo šioje srityje galimybes. Vizito metu apsilankyta Černobylio AE ir radioaktyvaus užterštumo zonoje ir susipažinta su avarijos pasekmėmis bei kilusiomis problemomis. Įvyko susitikimas ir su Slavutičiaus miesto, kurio dauguma gyventojų nukentėjo dėl Černobylio AE avarijos, meru, kurio metu aptarta šio miesto patirtis likviduojant avarijos pasekmes ir užtikrinant reikiamą sveikatos ir socialinę apsaugą miesto gyventojams, sprendžiant priešlaikinio Černobylio AE uždarymo sukeltas problemas ir kt. Mieste veikia speciali laisva ekonominė zona, įsteigtas vienintelis Ukrainoje sveikatos draudimo fondas Černobylio avarijos likvidatoriams ir pan. Įvyko susitikimai su judėjimo “Černobylis” Ukrainos atstovais ir susipažinta su šios organizacijos veikla sprendžiant šių asmenų problemas.

Vizitas buvo naudingas, kadangi asmenų, dalyvavusių likviduojant Černobylio AE avarijos pasekmes, sveikatos ir socialinės apsaugos problemos ir galimi sprendimai Lietuvoje ir Ukrainoje iš dalies panašūs. Tačiau skiriasi problemų mastas ir didesnė Ukrainos patirtis sprendžiant šiuos klausimus. Todėl pasikeitimas nuomonėmis apie galimus kylančių problemų sprendimo būdus bei galimas klaidas Lietuvai tobulinant asmenų, dalyvavusių likviduojant Černobylio AE avarijos pasekmes, sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos sistemą, taip pat priimamus įstatymus ir kitus teisės aktus, apie Černobylio Ae uždarymo socialines- ekonomines pasekmes ir poveikį sveikatai bei šių problemų sprendimo būdus svarbus ir reikalingas tiek sprendžiant šiuos klausimus Lietuvoje, tiek Lietuvos - Ukrainos bendradarbiavimo plėtojimo šioje srityje požiūriu.Vizito metu surinkta gausi filmuota ir foto medžiaga, kuri numatoma parodyti ir Seime pristatant planuojamą kurti filmą apie Černobylio AE avariją ir jos pasekmes.

Komiteto narys V. Nekrašas
Naujausi pakeitimai - 2004 06 08.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   UKRAINA

LR Seimas