Lietuvos Respublikos Seimas

J.Matulevičiaus, V.Nekrašo, A.Poplavskio komandiruotės į Belgijos Karalystę (2004 04 13-15)ataskaita

Š.m. balandžio 13- 15 d. įvyko Komiteto delegacijos vizitas į Briuselį, Europos Parlamentą. Vizito metu įvyko susitikimas su Europos parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir vartotojų teisių apsaugos komitetu. Delegacijos nariai buvo Seimo Sveikatos reikalų komiteto nariai A. Poplavski, V. Nekrašas, J. Matulevičius, Komiteto vyr. patarėjas R. Virbalis. Susitikime dalyvavo Seimo nariai stebėtojai Europos parlamente K. Kuzmickas ir V. Kvietkauskas bei Seimo atstovė Europos parlamente R. Bunevičiūtė. Susitikimo metu diskutuota vaistų politikos ir kainodaros bei kompensavimo, pirminės sveikatos priežiūros plėtros, pacientų informavimo ir teisių užtikrinimo išsiplėtusioje ES klausimais. Aptartos komitetų bendradarbiavimo galimybės, susipažinta su Europos Parlamento komiteto darbu ir veiklos kryptimis, aptartas galimas komiteto delegacijos vizitas į Lietuvą 2005 metais. Vizito metu delegacijos nariai taip pat susipažino su Europos Parlamento darbu, dalyvavo būsimųjų naujųjų Europos Komisijos komisarų klausymuose, lankėsi Lietuvos Respublikos misijoje prie ES ir susitiko su ambasadoriaus pavaduotoju R. Švedu ir sveikatos apsaugos atašė R. Liaudanskiene, lankėsi Lietuvos ambasadoje Belgijai ir vienoje iš Belgijos psichiatrijos ligoninių.

Susitikimo dalyviai turėjo galimybę susipažinti su ES sveikatos politikos principais ir numatomais pokyčiais šioje srityje išsiplėtus Europos Sąjungai, pacientų judėjimo Europos Sąjungoje ir jų teisių užtikrinimo, vaistų politikos, pacientų teisių apsaugos problemomis. T.p. susipažinta su Belgijos psichikos sveikatos priežiūros sistema.

Susitikimas buvo naudingas, kadangi sveikatos apsaugos reformos ir sveikatos politikos problemos ir strateginiai tikslai Lietuvoje ir Europos Sąjungoje iš dalies panašūs, tačiau skiriasi sprendimo būdai. Todėl pasikeitimas nuomonėmis apie galimus kylančių problemų sprendimo būdus bei galimas klaidas, taip pat priimamus įstatymus, svarbus ir reikalingas tiek atskirų šalių sveikatos politikos įgyvendinimo, tiek ir tolesnio Lietuvos Seimo ir Europos Parlamento bendradarbiavimo bei Lietuvos pozicijos svarstant ES teisės aktų projektus koordinavimo požiūriu.

Komiteto delegacijos vardu

Komiteto pirmininko pavaduotojas A. Poplavski
Naujausi pakeitimai - 2004 06 08.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas