Lietuvos Respublikos Seimas

2004-06-07

Seimo Užsienio reikalų komitetas pritarė įstatymo dėl Konvencijos dėl specialiųjų misijų ratifikavimo projektui Nr. IXP-3531

2004 m. birželio 7 d. pranešimas VIR

 

Seimo Užsienio reikalų komitetas apsvarstė šiuos klausimus:

Įstatymo dėl Konvencijos dėl specialiųjų misijų ratifikavimo projektą Nr. IXP-3531. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė ratifikavimo įstatymo projektui. Ratifikavimo įstatymo projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Jonas Čekuolis ir Užsienio reikalų ministerijos sekretorius Šarūnas Adomavičius. Konvencija buvo priimta 1969 m. gruodžio 8 d. Niujorke. Remiantis Konvencija, specialioji misija apibrėžiama kaip valstybei atstovaujanti laikina misija, vienos valstybės siunčiama į kitą valstybę šios sutikimu, kad su ja spręstų konkrečius klausimus ar atliktų su ja susijusią kokią nors konkrečią užduotį. Konvencija reglamentuoja pagrindinius klausimus, susijusius su specialiųjų misijų veikla: misijos siuntimas, jos sudėtis ir narių skyrimas, funkcijų pradžia ir pabaiga. Siekiant užtikrinti, kad specialiųjų misijų funkcijos būtų veiksmingai vykdomos, Konvencijoje numatyta specialiajai misijai ir su jos veikla susijusiems asmenims suteikti tokias privilegijas ir imunitetus: atleidimas nuo mokesčių už specialiosios misijos patalpas, patalpų, archyvų ir dokumentų neliečiamumas, susižinojimo ir judėjimo laisvė, asmens ir privataus būsto neliečiamumas, imunitetas jurisdikcijos atžvilgiu, atleidimas nuo socialinės apsaugos teisės aktų reikalavimų, nuo rinkliavų ir mokesčių, nuo asmeninių prievolių bei nuo muitų ir tikrinimo bei neliečiamybė ir imunitetai, susiję su vykimu tranzitu per trečiosios valstybės teritoriją. Administraciniam, techniniam ir aptarnaujančiam personalui yra numatytos tam tikros imunitetų ir privilegijų suteikimo išimtys, tai yra jie naudojasi tam tikrais imunitetais ir privilegijomis tik veiksmų, susijusių su funkcijų vykdymu, atžvilgiu.

            2004 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-3561 (Užsienio reikalų ministerijos biudžetą). Klausimą pristatė Užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorius Remigijus Motuzas. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė pateiktam Užsienio reikalų ministerijos 2003 m. biudžeto projektui su papildomu lėšų poreikiu.

 

 

 

 

 

Vaida Tupčiauskaitė (6799)

Užsienio reikalų komiteto patarėja

 
Naujausi pakeitimai - 2004 06 08.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas