Lietuvos Respublikos Seimas

2004-06-07 d. BFK posėdis

 

1. Lietuvos Respublikos užsienio valiutos Lietuvos Respublikoje įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2781.

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir Komiteto išvadoms.

2. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo 19 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-3253.

Nuspręsta:

Šio įstatymo projekto nuostatas perkelti į LR Vyriausybės pateiktą Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo papildymo 125-1 straipsniu įstatymo projektą Nr.IXP-3562.

3. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo 19 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-3253A.

Nuspręsta:

Šio įstatymo projekto nuostatas perkelti į LR Vyriausybės pateiktą Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo papildymo 125-1 straipsniu įstatymo projektą Nr.IXP-3562.

4. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio Įstatymo papildymo 125-1 straipsniu įstatymo projektas IXP-3562.

Nuspręsta:

Pritarti pateiktam įstatymo projektui.

5. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 5 ir 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2154.

Nuspręsta:

Įstatymo projektą Nr. IXP-2154 atmesti, kadangi siekiant užtikrinti Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimą, tiek kasmet skiriamą keliams finansuoti akcizo pajamų, gautų už realizuotą benziną ir dyzelinius degalus, dalį, kaip pagrindinį kelių finansavimo šaltinį, tiek ir paties akcizo dydį ir toliau turėtų reglamentuoti įstatymas, o ne kiekvienais metais apimtys nustatinėtų Vyriausybė

6. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 4 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-2431.

Nuspręsta:

Įstatymo projektą IXP-2431 atmesti, kadangi, jį priėmus, būtų pažeistas lygybės prieš įstatymą principas. Skirtingose padėtyse atsidurtų įmonės, kurioms transporto priemonės priklauso nuosavybės teise, ir įmonės, neturinčiais nuosavybės teise jiems priklausančių transporto priemonių. Tai sudarytų palankias sąlygas korupcijai. Be to, sumažėtų lėšų surinkimas į biudžetą.

7. Komitetų išvadų 2004 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-3561 svarstymas

Nuspręsta:

Galutinė išvada bus pateikta 2004-06-09 d.

 
Naujausi pakeitimai - 2004 06 08.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas