Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2004 m. birželio 2 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

1.SVARSTYTA:

2004 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas  IXP-3561.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Iš esmėspritarti  Vyriausybės pateiktam  įstatymo projektui ir  Biudžeto ir finansų  komitetui pasiūlyti:

1) pritarti Seimo narių P. Vilko,  H. Žukausko, O. Babonienės pasiūlymui sumažinti asignavimus 720 tūkst. Lt Finansų ministerijai skolos aptarnavimo išlaidoms ir skirti 720 tūkst. Lt Raseinių neįgaliųjų darbinio užimtumo centro patalpų darbams užbaigti;

2) pritarti Seimo nario V. Karbauskio  pasiūlymui sumažinti 550 tūkst. Lt  Finansų ministerijai valstybės skolos aptarnavimui skiriamus asignavimus ir skirti 550 tūkst. Lt Tauragės rajono Skaudvilės vidurinės mokyklos renovacijai;

3) atkreipti dėmesį į Susisiekimo ministerijos keliamą problemą dėl nepakankamo papildomų lėšų numatymo Kenos pasienio posto (stoties) modernizavimo (II etapas) investicijų projektui. Susisiekimo ministerijos duomenimis lėšų poreikis muitinės infrastruktūrai  sudaro 28625 tūkst. Lt.

 2.   Komiteto paskirtas pranešėjas:Vaclovas Karbauskis.

 

 

2. SVARSTYTA:

         Pasirengimas Aviacijos įstatymo 3 straipsnio papildymo įstatymo projekto IXP-3549 svarstymui.

 

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, P.Vilką ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 06 07.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas