Lietuvos Respublikos Seimas

Birželio 7 d. posėdyje

Svarstytas 2004 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (IXP-3561), nuspręsta siūlyti pagrindiniam komitetui iš esmės pritarti ir atsižvelgti į Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pasiūlymus:

Švietimo ir mokslo srityje

1. Prašome skirti 50 tūkst. Lt Kuršėnų vaikų globos namų remonto darbams.

2. Papildomai skirti 50 tūkst. Lt. Kauno technologijos universitetui regiono plėtros specializacijos magistrų rengimui (25 magistrantų akademinei grupei).

3. Papildomai skirti 1 000 tūkst. Lt objekto “Lietuvos teisės universiteto išplėtimas ir pastato Vilniuje, Ateities g. 20 rekonstravimo III eilė” statybai.

4. Padidinti Socialinių reikalų ir darbo ministerijos asignavimus 2 mln. Lt pradinių klasių moksleivių maitinimui (priešpiečiams) finansuoti, atitinkamai sumažinant Finansų ministerijos asignavimus Valstybės skolos aptarnavimui

5. Papildomai skirti 300 tūkst. Lt Lietuvos kūno kultūros akademijai mokslinei aparatūrai įsigyti.

6. Vilniaus universiteto Didžiosios aulos ir Teatro salės pilnam einamajam remontui atlikti skirti 500 tūkst. Lt.

7. Papildomai skirti 500 tūkst. Lt Kauno medicinos universiteto Bibliotekos ir informacijos centro statybos pirmojo etapo numatytiems darbams užbaigti.

8. Šiaulių profesinio rengimo centro infrastruktūros sutvarkymui papildomai skirti 150 tūkst. Lt.

9. Bendrojo lavinimo mokyklų pedagogams darbo užmokesčiui nuo 2004-09-01 padidinti už papildomai tarifikuojamą 1 savaitinę valandą už klasės auklėjimą 7100 tūkst. Lt

10. Skirti 1,5 mln. Lt Vilniaus Gedimino technikos universitetui, Mechanikos fakulteto stogo remontui.

11. 2005 m. Moksleivių dainų šventės parengiamiesiems darbams atlikti 200 tūkst. Lt.

12. Vyriausybės nutarimui „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo tvarkos patvirtinimo“ įgyvendinti 430 tūkst. Lt

13. Skirti 213 tūkst. Lt Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto centrinių rūmų avarinės būklės likvidavimui.

14. Skirti 300 tūkst. Lt Švietimo ir mokslo ministerijai Kauno kolegijos baseino Mastaičiuose avarinio remonto išlaidoms finansuoti.

15. Skirti 550 tūkst. Lt Tauragės raj. Skaudvilės vid. m-klos renovacijai.

16. Siūlome Mažeikių raj. 1956 m. statytai Sedos vid. mokyklai papildomai skirti 200 tūkst. Lt. langų pakeitimui.

17. Skirti Panevėžio “Nevėžio” pagrindinei mokyklai 100 tūkst. Lt ( 70 tūkst. Lt salės remontui ir 30 tūkst. Lt salės pagalbinėms patalpoms).

18. Skirti asignavimus, 60 tūkst. Lt. stadiono, kuriuo naudojasi Kauno "Purienų" vidurinės mokyklos moksleiviai, Kauno vaikų globos namų "Saulutė" globotiniai bei dviejų greta esančių darželių vaikai, renovacijai.

Kultūros srityje:

1. Kultūros ministerijai skirti 481 tūkst. Lt. S. Nėries memorialinio muziejaus rekonstravimui.

2. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo internetinių projektų finansavimui skirti 160 tūkst. Lt.

3. Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai skirti 200 tūkst. Lt. LR Vyriausybės 2003 metų spalio 7 d. nutarime Nr. 1238 numatytos programų paskleidimo plėtros didinimui.

4. Skirti 45 000 Lt Kretingos m. vasaros estrados renovacijai

5. Skirti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo, aukų rėmimo ir atminimo įamžinimo fondui 149 tūkst. Lt.

6. Atitinkamai sumažinti Finansų ministerijai skirtus Vyriausybės rezervo asignavimus ir asignavimus Finansų ministerijai skolos aptarnavimo išlaidoms.

.

Svarstytas Seimo nutarimo “Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos statuto patvirtinimo” projektas (IXP-3315), nuspręsta pritarti, atsižvelgus į Teisės departamento pastabas.

Svarstytas Aviacijos įstatymo 3 straipsnio papildymo įstatymo projektas (IXP-3549), nuspręsta siūlyti pagrindiniam komitetui atsižvelgti į Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadą.

Lietuvos vaikų aviacinio švietimo sistemai jau per 30 metų, ji žinoma ir vertinama pasaulyje. 2003 metais Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykla apdovanota Tarptautinės aviacijos federacijos (FAI) Garbės diplomu.Problema, kuri nuolatos kliudė, o praėjusią vasarą ir visiškai paralyžiavo darbą su vaikais, kilo dėl kai kurių nuostatų nebuvimo Lietuvos Respublikos Aviacijos įstatyme. Šiame įstatyme vaikų mokymui naudojami orlaiviai juridiniu požiūriu yra prilyginti civilinės aviacijos orlaiviams. Vaikų mokomiesiems orlaiviams bandoma taikyti tuos pačius griežtus, unifikuotus aviacinius reikalavimus. Dėl to aklavietėje atsidūrė Civilinės aviacijos administracija (CAA), visa šalies vaikų aviacinio ugdymo sistema. Iškilo grėsmė sužlugdyti ir tai, kas daug metų nuosekliai kurta, tai, ką norėtų turėti bet kuri kita valstybė pasaulyje – struktūrą, kuri rūpinasi besidominčiais technika, trokštančiais išmokti skraidyti vaikais, kuri sprendžia profesinio orientavimo, vaikų užimtumo klausimus, nepilnamečių nusikalstamumo mažinimo problemas. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras Zigmantas Balčytis 2003 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3-481 sudarė darbo grupę ir pavedė jai pateikti pasiūlymus dėl vaikų mokymui skirtų orlaivių juridinio statuso. Darbo grupė nustatė, kad norint užtikrinti tinkamą vaikų aviacinį ugdymą, būtina mokymui naudojamus orlaivius atskirti nuo civilinės aviacijos, o tokių sklandytuvėlių naudojimo tvarką pavesti kontroliuoti betarpiškai Švietimo ir mokslo ministerijai.

. Svarstytas naujos redakcijos Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (IXP-2281(2), nuspręsta siūlyti Seimui svarstyti ir priimti trečiąjį patobulintą įstatymo variantą.

 
Naujausi pakeitimai - 2004 06 07.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas