Lietuvos Respublikos Seimas

Apie 2004.05.31 posėdį

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto informacija Spaudos tarnybai apie 2004-05-31 komiteto posėdį

 

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

 

- Vietos savivaldos įstatymo 17, 29 straipsnių pakeitimo  įstatymo projektą IXP-3071(2)

nusprendė: Projektą atmesti. Įstatymo projektas gali neatitikti Konstitucijos nuostatų dėl savivaldybių tarybų išimtinės teisės priimti sprendimus – steigti savivaldybių mokymo ir auklėjimo įstaigas, skirti jų vadovus. (Bus kreiptasi į Konstitucinį teismą dėl išaiškinimo.) (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Politikų elgesio kodekso įstatymo projektą IXP-2156

nusprendė: Svarstymą tęsti kitame posėdyje. Į svarstymą pakviesti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininką. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

-Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP-3197

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio 6 dalies 5 punkto papildymo įstatymo projektą IXP-3544

nusprendė: Projektą atmesti. (Balsavimo rezultatai: 5 balsavo “už“, 1 “prieš“.)

 

- Seimo narių P.Papovo, V.Simulik, J.Razmos pasiūlymai bei Seimo Teisės departamento išvadaVietos savivaldos įstatymo 3, 5, 6, 8, 11, 17, 18, 25, 29, 29(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui IXP-3484(2)

nusprendė:  1. Pritarti Seimo nario P.Papovo pasiūlymams. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

2. Nepritarti Seimo nario V.Simulik pasiūlymui. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

3. Pritarti Seimo nario J.Razmos pasiūlymų 1 punktui ir nepritarti 2 ir 3 pasiūlymų punktams. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

4. Pritarti Teisės departamento išvados:

1 punktui (redakcinio pobūdžio);

2 punktui (projekto 1 straipsnio įstatymo 3 straipsnio 2 punkto žodžius “savivaldybės vykdomoji institucija - išdėstyti taip –“savivaldybės vykdomoji(sios) institucija(jos) -” toliau kaip tekste);

             3 punktui (įstatymo projekto 7 straipsnio įstatymo 17 straipsnio 2 dalies  28 punktą papildyti žodžiais “išskyrus nustatytus šio straipsnio 3 dalies  1-6 punktuose”).

4 punktui (įstatymo projekto 7 straipsnio įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 12, 27 ir 30 punktuose po žodžių “viešųjų įstaigų” įrašyti žodžius (kurių savininkas savivaldybė.) (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, pasirengė svarstyti:

 

- Įstatymo "Dėl Lietuvos valstybės vėliavos" pakeitimo įstatymo projektą IXP-3511

nusprendė:  Komiteto išvados projekto rengėjais paskirti A.Rimą ir K.Rimšelį bei projektą svarstyti birželio 14 d. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP-3507

- Seimo kontrolierių įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-3505  (papildomas)

nusprendė:  Komiteto išvados projektų rengėjais paskirti A.V.Indriūną, K.Rimšelį bei projektą svarstyti birželio 14 d. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

 

- Švietimo įstatymo 2, 7, 8 ,11, 15, 16, 29, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 56, 58, 59, 60, 61, 66, 69, 70, 71, 72 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-3072(3)

nusprendė: Iš esmės pritarti įstatymo projektui, siūlant pagrindiniam komitetui tobulinti atsižvelgiant į Vietos savivaldos įstatymo 3, 5, 6, 8, 11, 17, 18, 25, 29, 29(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto  IXP-3484(3) atitinkamų straipsnių redakciją.(Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Išplėstinis komiteto posėdis “Dėl valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančio turto valdymo

nusprendė: Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei (Strateginio planavimo komitetui):

1. Paruošti Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančio turto registravimo, efektyvaus valdymo bei valdymo vertinimo, apskaitos, atskaitomybės, atsakomybės ir priežiūros koncepciją.

2.  Spręsti valstybės institucijų funkcijoms vykdyti nereikalingo turto klausimą.

 

 

Informaciją parengė

Komiteto padėjėja

G.Jasaitienė
Naujausi pakeitimai - 2004 06 02.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas