Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2004 m. gegužės 31 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

1.SVARSTYTA:

Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlio pakeitimo įstatymo  projektas   IXP-1413.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui projektą atmesti (“už” balsavo 5, “prieš” – 2, “susilaikė” – 1 komiteto narys).  

2 Komiteto paskirtas pranešėjas: Jonas Budrevičius.

 

 

2. SVARSTYTA:

Dėl verslo sąlygų gerinimo (Asocijuotų verslo struktūrų pasiūlymai).

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pasiūlyti Vyriausybei:

1) sparčiau spręsti darbo užmokesčio ribos, virš kurios neskaičiuojamos ir nemokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, nustatymo klausimą;

2) sparčiau spręsti atskaitymų nuo pajamų Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti panaikinimo klausimą;

3) sukurti verslo įmonių veiklą kontroliuojančių organizacijų duomenų bazę ir pasiekti kad jų funkcijos nesidubliuotų;

4) atkreipti dėmesį į verslo informacinių centrų įsteigimo visose savivaldybėse būtinumą;

5) pakartotinai apsvarstyti didžiųjų prekybos įmonių veiklos (ypač jų darbo laiko) reglamentavimo būtinumo klausimą;

6) išnagrinėti galimybę numatyti lengvatines sąlygas smulkaus ir vidutinio verslo (ypač smulkaus verslo) subjektams dalyvauti viešuosiuose pirkimuose;

7) spręsti problemą, kylančią iš Akcizų įstatymo nuostatos dėl maksimalios mažmeninės kainos (nurodytos ant banderolės) taikymo restoranuose ir kitose maitinimo įmonėse ir sąlygojančią ribotas šių įmonių galimybes gauti pajamų už jų teikiamas paslaugas;

 8) išnagrinėti galimybę pakeisti 2003 m. balandžio 22 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 497 “Dėl kasmetinių papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos patvirtinimo” galiojimą, siekiant, kad jis  turėtų tik rekomendacinį pobūdį arba šiuo nutarimu nustatyta papildomų atostogų suteikimo tvarka galiotų tik toms įmonėms, kurios savanoriškai darbuotojams suteikia papildomas atostogas.

 

2. Prašyti  Vyriausybės iki š. m. liepos 10 d. Ekonomikos komitetui pateikti informaciją apie šio sprendimo vykdymą.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 06 01.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas