Lietuvos Respublikos Seimas

Komisijos nutarimo projektas

Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL SEIMO LAIKINOSIOS KOMISIJOS AKCINĖS BENDROVĖS „MAŽEIKIŲ NAFTA“ PRIVATIZAVIMO APLINKYBĖMS IŠTIRTI išvados

 

2004 m. birželio d. Nr. IX-

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

1 straipsnis.

Pritarti Seimo laikinosios komisijos akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” privatizavimo aplinkybėms ištirti išvadai (pridedama).

2 straipsnis.

Pripažinti, kad Seimo laikinoji komisija akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” privatizavimo aplinkybėms ištirti darbą baigė.

 

 

 

LAIKINAI EINANTIS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKO PAREIGAS

 

 

 

 

 

 

 

Teikia:

Seimo narys Valentinas Greičiūnas

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 06 01.
Leonarda Kuodienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo laikinosios komisijos  >   Laikinoji komisija akcinės bendrovės „Mažeikių nafta" privatizavimo aplinkybėms ištirti  >   Kita informacija

LR Seimas