Lietuvos Respublikos Seimas

Birželio 1 d. posėdyje

Svarstytas Kultūros centrų įstatymo projektas, taip pat su juo susijęs Vietos savivaldos įstatymo 7 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymas. Komiteto pirmininko pavaduotoja Janė Narvilienė trumpai apžvelgė Kultūros centrų įstatymo projektą ir Komitetas, atsižvelgęs į kultūros ministrės Romos Žakaitienės pastabas dėl atskirų straipsnių redakcijos, nusprendė surengti klausymus birželio 14 dieną.

Svarstyta Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo veiklos 2003 m. lėšų,gautų iš valstybės biudžeto, paskirstymo ir panaudojimo ataskaita. Fondo tarybos pirmininkas Stanislovas Žvirgždas atkreipė dėmesį į Fondo administracinių lėšų sumažėjimą ir tebesitęsiantį regioninės spaudos konkurso projekto svarstymą. Seimo nariai Jonas Korenka ir Dalia Teišerskytė diskutavo dėl Fondo remiamų leidinių tiražo. Komitetas iš esmės pritarė Fondo ataskaitai ir parengė Seimo nutarimo projektą “Dėl Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo 2003 metų lėšų, gautų iš valstybės biudžeto, paskirstymo ir panaudojimo ataskaitos”, kuriame siūlė pagal galimybes padidinti Fondo lėšas, skiriamas iš valstybės biudžeto, įpareigoti Fondą ieškoti lėšų iš kitų šaltinių. Komitetas taip pat nusprendė parengti Visuomenės informavimo 28 straipsnio pataisas dėl Fondo tarybos nuostatų pakeitimo principų.

Svarstyta Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymo projektui. Kultūros ministrė Roma Žakaitienė pakomentavo kiekvieną Teisės departamento išvados punktą.

 
Naujausi pakeitimai - 2004 06 01.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas