Lietuvos Respublikos Seimas

2004m. gegužės 31d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

P O S Ė D I S

2004-05-31

Komiteto posėdžio pirmininkas: Aloyzas Sakalas

Dalyvavo:

Komiteto nariai – Gintaras Steponavičius, Juozas Bernatonis, Egidijus Klumbys, Dailis Alfonsas Barakauskas, Vasilijus Popovas, Eduardas Šablinskas, Vytautas Zabiela.

Komiteto patarėjai – Loreta Zdanavičienė, Dalia Latvelienė, Dalia Komparskienė, Julius Dirma, padėjėjos- Aidena Jankauskaitė, Birutė Kovalenkienė, komiteto konsultantas – Egidijus Bičkauskas.

Kviestieji asmenys – Teisingumo viceministras Gintaras Švedas, Sveikatos apsaugos ministras Juozas Olekas, Vidaus reikalų viceministras Vytautas Kazakevičius, Seimo Teisės departamento vyresnysis patarėjas Antanas Jatkevičius, Seimo Teisės departamento vyriausiasis specialistas Girius Ivoška, Narkotikų kontrolės departamento direktorė Audronė Astrauskienė, Visuomeninės organizacijos “Tėvai prieš narkotikus” atstovai: Juozas Tonkūnas, Gintaras Našlėnas.

 

1. SVARSTYTA: Baudţiamojo kodekso 260 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-3341.

NUSPRĘSTA:

Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

2. SVARSTYTA: Baudţiamojo kodekso 260 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-3341 A.

NUSPRĘSTA:

Atmesti įstatymo projektą, atsižvelgiant į tai, kad komitetas pritarė alternatyviam įstatymo projektui IXP-3341.

3. SVARSTYTA: Baudţiamojo kodekso 20, 42, 63, 67, 68, 72, 75, 77, 82, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 144, 150, 178, 182, 194, 195, 201, 204, 205, 210, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 230, 236, 246, 263, 287 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Kodekso papildymo 228(1) straipsniu įstatymo projektas IXP- 3519.

NUSPRĘSTA:

Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui.

4. SVARSTYTA: Bausmių vykdymo kodekso 43, 48, 49, 68, 102, 121, 157, 173, 178 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-3520.

NUSPRĘSTA:

Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui.

5. SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 224, 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Kodekso papildymo 181(3) straipsniu įstatymo projektas IXP-2202.

NUSPRĘSTA:

Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui.

6. SVARSTYTA: SEIMO NUTARIMO dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo patvirtinimo" priedėlio pakeitimo projektas IXP-3526.

NUSPRĘSTA:

1. Iš dalies pritarti pateiktam projektui, t.y. pritarti toms nuostatoms, kur “tardytojo” sąvoka keičiama “tyrėjo” sąvoka;

2. Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti nutarimo priedėlio projektą, atsižvelgiant į pastabas, kurioms komitetas pritarė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto padėjėja,

Aidena Jankauskaitė,

Tel. 2396795, mob.tel. 8-699-04328

e-paštas:aidena.jankauskaite@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2004 05 31.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas