Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2004.05.24 posėdį

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto informacija Spaudos tarnybai apie 2004-05-24 komiteto posėdį

 

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

 

            - Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-3029

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Vietos savivaldos įstatymo 17, 29 straipsnių pakeitimo  projektas IXP-3071(2)

nusprendė: Daryti svarstymo komitete pertrauką iki bus gauta papildomo komiteto išvada.(Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Seimo nutarimo dėl  Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo patvirtinimo" priedėlio pakeitimo projektas IXP-3526

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam Seimo nutarimo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-3366(2)

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio 6 dalies 5 punkto papildymo įstatymo projektą IXP-3544

nusprendė: Daryti svarstymo komitete pertrauką iki kito posėdžio. Svarstymą tęsti gavus papildomo komiteto išvadą. (Balsavimo rezultatai: 7 balsavo “už“, 1 “prieš“.)

 

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

 

- Švietimo įstatymo 2, 7, 8 ,11, 15, 16, 29, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 56, 58, 59, 60, 61, 66, 69, 70, 71, 72 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-3072(2)

nusprendė: Daryti svarstymo komitete pertrauką iki kito posėdžio. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

Bendras Ekonomikos ir Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetų posėdis. “Dėl Šilumos ūkio įstatymo taikymo  praktikoje problemų ir ypatumų“,

            Posėdyje dalyvavo Ūkio, Aplinkos, Vidaus reikalų ministerijų atstovai, Valstybinės kainų energetikos kontrolės komisijos, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos, Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos prie Teisisngumo ministerijos, Lietuvos vartotojų asociacijos, Asociacijos “Lietuvos butų ūkis“, Vilniaus miesto savivaldybės,   Šilumos tiekėjų asociacijos, kai kurių miestų Daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijų atstovai.

nusprendė: 1. Pasiūlyti Ūkio ministerijai ir Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai kartu su Nacionaline vartotojų teisių apsaugos taryba prie Teisingumo ministerijos kitomis suinteresuotomis organizacijomis bei asociacijomis išnagrinėti ir patikslinti šilumos ūkio veiklą reglamentuojančius poįstatyminius teisės aktus, atsižvelgiant į svarstymo metu iškeltas problemas.

2. Pasiūlyti Aplinkos ministerijai:

                        1) paspartinti Vandentvarkos įstatymo projekto rengimą;

2) išnagrinėti Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo būtinybę, atsižvelgiant į svarstymo metu iškeltus klausimus.

3. Prašyti Ūkio ministerijos, Aplinkos ministerijos ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos per 2 mėnesius pateikti Ekonomikos ir Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetams informaciją apie iškeltų problemų sprendimo eigą. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

 

 

 

Informaciją parengė

Komiteto padėjėja

G.Jasaitienė
Naujausi pakeitimai - 2004 05 26.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas