Lietuvos Respublikos Seimas

Parlamentinė kontrolė

Komitetas, vykdydamas parlamentinę kontrolę, surengė bendrą Ekonomikos ir Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetų posėdį. “Dėl Šilumos ūkio įstatymo taikymo  praktikoje problemų ir ypatumų“,

            Posėdyje dalyvavo Ūkio, Aplinkos, Vidaus reikalų ministerijų atstovai, Valstybinės kainų energetikos kontrolės komisijos, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos, Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos prie Teisisngumo ministerijos, Lietuvos vartotojų asociacijos, Asociacijos “Lietuvos butų ūkis“, Vilniaus miesto savivaldybės,   Šilumos tiekėjų asociacijos, kai kurių miestų Daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijų atstovai.

nusprendė: 1. Pasiūlyti Ūkio ministerijai ir Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai kartu su Nacionaline vartotojų teisių apsaugos taryba prie Teisingumo ministerijos kitomis suinteresuotomis organizacijomis bei asociacijomis išnagrinėti ir patikslinti šilumos ūkio veiklą reglamentuojančius poįstatyminius teisės aktus, atsižvelgiant į svarstymo metu iškeltas problemas.

2. Pasiūlyti Aplinkos ministerijai:

                        1) paspartinti Vandentvarkos įstatymo projekto rengimą;

2) išnagrinėti Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo būtinybę, atsižvelgiant į svarstymo metu iškeltus klausimus.

3. Prašyti Ūkio ministerijos, Aplinkos ministerijos ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos per 2 mėnesius pateikti Ekonomikos ir Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetams informaciją apie iškeltų problemų sprendimo eigą. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

 

Informaciją parengė

Komiteto padėjėja

G.Jasaitienė

 
Naujausi pakeitimai - 2004 05 26.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Parlamentinė kontrolė

LR Seimas