Lietuvos Respublikos Seimas

2004-05-25 PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

Spaudos tarnybai 2004-05-26

 

Komitetas 2004-05-25 posėdyje svarstė Karo prievolės įstatymo 17, 19, 23, 26 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-3419. Posėdyje dalyvavo teikiamo projekto autorius Seimo narys Algirdas Gricius, Kariuomenės vadas Jonas Algirdas Kronkaitis, Krašto apsaugos ministerijos Valstybės sekretorius Valdemaras Sarapinas. Projekto autoriaus nuomone, įstatymo pakeitimas sudarytų sąlygas palaipsniškam perėjimui prie profesiniu pagrindu organizuotų ginkluotųjų pajėgų, geriau atitiksiančių tarptautinių karo operacijų keliamus profesinius reikalavimus, įstojus į NATO. Įstatymo projektu siūloma sutrumpinti privalomosios pradinės karo tarnybos trukmę nuo 12 iki 6 mėnesių, atitinkamai sutrumpinant alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos trukmę nuo 18 iki 9 mėnesių. Komitetas nepritarė įstatymo projektui, kaip nepakankamai motyvuotam, nes profesionalaus kario parengimas trunka ilgiau nei 6 mėnesius.

Dalyvaujant Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo biuro direktoriui Algimantui Križinauskui, Biuro Teisės departamento direktorei Renatai Veselkienei, Draudimo priežiūros komisijos Juridinio skyriaus vedėjo pavaduotojui Kazimierui Zaveckui, Seimo nario Virginijaus Martišausko padėjėjui Tomui Vaitkevičiui, Komitetas svarstė Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 2, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 41, 43 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 42 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą Nr.IXP-3502 ir šio įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-3503. Projektų autoriai siekė užtikrinti draudimo sutarties šalių lygiateisiškumą, panaikinti diskriminacines vartotojų - draudėjų atžvilgiu sąlygas, užtikrinti kuo pilnesnį padarytosios žalos atlyginimą, patikslinti neaiškias ir draudėjų padėtį galinčias apsunkinti nuostatas. Draudikų interesus atstovaujantys posėdžio dalyviai nepritarė įstatymo pataisoms. Jų nuomone, reikėtų palaukti., kol naujai įsigaliojęs įstatymas, praėjus kuriam laikui, parodys savo privalumus ir trūkumus. Komitetas, vengdamas skubotų sprendimų ir atsižvelgdamas į tai, kad dauguma įstatymo pataisų yra orientuotos į vartotojų teisių apsaugą, nusprendė daryti svarstyme pertrauką ir siūlyti pagrindiniam komitetui surengti klausymus.

Komitetas svarstė Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-3457. Svarstyme dalyvavo Advokatų tarybos pirmininko pavaduotoja Audronė Bugelevičienė ir Teisingumo ministerijos Teisinių institucijų departamento direktorius Tomas Baranovas. Svarstomas įstatymo projektą Nr.IXP-3457 parengė Seimo nariai Raimondas Šukys ir Julius Sabatauskas. Kaip informavo Teisingumo ministerijos atstovas Tomas Baranovas, analogišką projektą parengė darbo grupė, kurį šiuo metu svarsto Vyriausybė. Komitetas, atsižvelgdamas į informaciją, nusprendė daryti svarstyme pertrauką, kol Seimui bus pateiktas Vyriausybės parengtas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo pakeitimo projektas. Komiteto nuomone, reikėtų prašyti Vyriausybės išvados dėl projekto Nr.IXP-3457, kadangi jo įgyvendinimui reikėtų papildomų biudžetinių lėšų.

Komitetas nepritarė Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio 6 dalies 5 punkto papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-3544, kuriuo siūloma, kad rinkimuose į Europos Parlamentą metu apygardose, kuriose didelę rinkėjų dalį sudaro Lietuvos Respublikos piliečiai, priklausantys tautinėms mažumoms, balsavimo biuleteniai būtų spausdinami tų tautinių mažumų kalbomis. Komitetas atkreipė dėmesį, kad balsavimo biuleteniuose nėra kreipimosi į piliečius teksto (kaip kad buvo 2003 m. Referendumo dėl narystės ES metu), o yra kandidatų į Europos Parlamentą narių vardai ir pavardės, todėl netikslinga versti jas į savivaldybės teritorijoje tradiciškai gausiai gyvenančios tautinės mažumos kalbą.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kitos savaitės Komiteto posėdžio darbotvarkė.

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 05 26.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas