Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2004 m. gegužės 24 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

1.SVARSTYTA:

Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 2, 5 ir 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo   projektas IXP-2880.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai (“už” balsavo 8, “prieš” – 2, “susilaikė” – 1 komiteto narys).

2 Komiteto paskirta pranešėja: Sigita Burbienė.

 

 

2.SVARSTYTA:

       Dėl Šilumos ūkio įstatymo taikymo praktikoje problemų ir ypatumų.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pasiūlyti Ūkio ministerijai ir Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai kartu su Nacionaline vartotojų teisių apsaugos taryba prie Teisingumo ministerijos kitomis suinteresuotomis organizacijomis bei asociacijomis išnagrinėti ir patikslinti šilumos ūkio veiklą reglamentuojančius poįstatyminius teisės aktus, atsižvelgiant į svarstymo metu iškeltas problemas.

2. Pasiūlyti Aplinkos ministerijai:

1) paspartinti Vandentvarkos įstatymo projekto rengimą;

2) išnagrinėti Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo būtinybę, atsižvelgiant į svarstymo metu iškeltus klausimus.

3. Prašyti Ūkio ministerijos, Aplinkos ministerijos ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos per 2 mėnesius pateikti Ekonomikos ir Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetams informaciją apie iškeltų problemų sprendimo eigą.

 
Naujausi pakeitimai - 2004 05 26.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas