Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo vadovas išsiuntė laiškus užsienio parlamentų vadovams dėl parlamentinio forumo įkūrimo

2004 m. gegužės 26 d. pranešimas VIR

L. e. p. Seimo Pirmininkas Česlovas Juršėnas išsiuntė laišką Europos, Airijos, Armėnijos, Austrijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Belgijos, Didžiosios Britanijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Graikijos, Gruzijos, Islandijos, Ispanijos, Italijos, Kaliningrado, Kipro, Latvijos, Lenkijos, Liuksemburgo, Maltos, Moldovos, Nyderlandų, Norvegijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rusijos, Slovakijos, Slovėnijos, Suomijos, Švedijos, Ukrainos, Vengrijos, Vokietijos parlamentų vadovams.

Informuodamas apie 2004 metų balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos Seimo suorganizuotą tarptautinę konferenciją „Išsiplėtusi Europa ir Platesnės Europos projektas“, skirtą būsimos Europos Sąjungos politikos su rytiniais kaimynais (Rusija, Baltarusija, Ukraina, Moldova) aspektų analizei, Lietuvos parlamento vadovas pabrėžė, jog „konferencijoje diskutuota apie santykių su kaimyninėmis valstybėmis pobūdį, artimiausiu ir vidutiniu laikotarpiu svarbiausius prioritetus ir projektus, kurie būtų naudingi visoms bendradarbiaujančioms pusėms. Vienas konferencijos tikslų buvo aptarti Rytų matmens vietą bendrame Europos Sąjungos politikos kontekste bei pabrėžti santykių su naujaisiais rytiniais kaimynais svarbą visai išsiplėtusiai Europos Sąjungai.

Konferencijoje dalyvavo Europos Sąjungos valstybių nacionalinių parlamentų nariai, rytinių Europos Sąjungos kaimyninių valstybių parlamentų nariai, politologai ir ekspertai. Siunčiu Jums konferencijoje priimtą deklaraciją“.

Užsienio šalių parlamentų vadovams Č.Juršėnas pranešė, kad konferencijos dalyviai nusprendė, jog tikslinga kreiptis į Europos Parlamentą, Europos Sąjungos valstybių narių ir šalių kandidačių, Europos ekonominės erdvės valstybių, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, Moldovos, Armėnijos, Azerbaidžano, Gruzijos parlamentus, kad būtų pasikeista nuomonėmis dėl Europos Sąjungos ir naujųjų Rytų kaimynių parlamentinio forumo įkūrimo:

„Siūlomas parlamentinis forumas galėtų tapti vieta, kur parlamentiniai partneriai galėtų keistis mintimis ir patirtimi, kaip turėtų funkcionuoti demokratinė visuomenė modernioje valstybėje, kuriant funkcionuojančią rinkos ekonomiką, kaip kovoti su terorizmu bei organizuotu nusikalstamumu, kartu gerbiant žmogaus bei tautinių mažumų teises ir įstatymo viršenybę, skatinti Europos Sąjungos ir jos naujųjų kaimynų abipusį supratimą ir bendradarbiavimą.

Esu įsitikinęs, jog jau laikas kalbėti apie parlamentinio matmens konsolidavimo ir institucionalizavimo priemones ir tolimesnius konkrečius žingsnius. Europos Sąjungos ir Rytų Europos parlamentinis forumas galėtų tapti efektyvia priemone, padedančia sparčiau ir efektyviau įgyvendinti pagrindinius europinės kaimynystės politikos tikslus, skatinančia politinį dialogą. Būčiau dėkingas už Jūsų nuomonę šiuo klausimu ir konferencijoje iškeltos iniciatyvos palaikymą“, – rašoma Č.Juršėno laiške*.

* Deklaracijos „Dėl iniciatyvos sukurti Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės ir Rytų Europos valstybių parlamentinį forumą“ tekstą žr. www.lrs.lt /Naujausi pranešimai spaudai.
Naujausi pakeitimai - 2004 05 26.
Artūras Zeleniakas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2004 metai

LR Seimas