Lietuvos Respublikos Seimas

2004m. gegužės 24d. komiteto posėdis

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdis 2004 05 24 d.

Posėdyje dalyvavo:Komiteto pirmininko pavaduotojas R.Šukys, komiteto nariai: D.A.Barakauskas, J.Bernatonis, E.Klumbys, V.Popovas, J.Razma, J.Sabatauskas, E.Šablinskas, V.Zabiela, komiteto patarėjai: L.Zdanavičienė, D.Komparskienė, D.Latvelienė, J.Dirma, komiteto padėjėjos: B.Kovalenkienė, A.Jankauskaitė, kviestieji asmenys : Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai : A.Puodžiukas, T.Daukantas, R.Palevičienė,VRM viceministras Z.Kazakevičius, Bendrosios pagalbos centro prie VRM direktorius A.Kedavičius, Lietuvos Apeliacinio teismo pirmininkas V.Milius, Respublikos Prezidento patarėjas D. Beinoravičius, Seimo narys V.Einorius, Komisijų sekretoriato vyresnioji patarėja J. Šniaukštienė.

1.SVARSTYTA: Seimo nutarimo “Dėl pritarimo skirti V.Milių Lietuvos apeliacinio teismo pirmininku” projektas IXP-3540

NUSPRĘSTA: Bendru sutarimu pritarti Seimo nutarimo “Dėl pritarimo skirti V.Milių Lietuvos apeliacinio teismo pirmininku” projektui IXP-3540

2.SVARSTYTA:Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-3197 TTK papildomas

NUSPRĘSTA: Siūlyti pagrindiniam komitetui daryti pertaruką ir prašyti Vyriausybės išvados bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuomonės dėl svarstomo įstatymo projekto

3.SVARSTYTA:Administracinių teisės pažeidimų kodekso 233 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 41(7) straipsniu įstatymo projektas IXP-3492 TTK pagrindinis, SRDK papildomas.

NUSPRĘSTA: Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui.

Už-5, prieš-nėra, susilaikė-1, 1-balsavime nedalyvavo.

 

4.SVARSTYTA:Vietos savivaldos įstatymo 17, 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-3071(2) TTK papildomas, VVSK pagrindinis

NUSPRĘSTA:

1.Bendru sutarimu siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į Teisės departamento pastabas.

2. Siūlyti pagrindiniam komitetui įvertinti įstatymo projektą IXP-3484.

5.SVARSTYTA: Vidaus tarnybos statuto 4 ir 13 straipsnių įstatymo projektas IXP-3475 teikėjas – V.Bulovas, ŽTK pagrindinis, TTK papildomas.

NUSPRĘSTA: Iš esmės pritarti įstatymo projektui ir siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą atsižvelgiant į Teisės departamento pastabą.
Naujausi pakeitimai - 2004 05 25.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas