Lietuvos Respublikos Seimas

Gegužės 24 d. posėdyje

 

Svarstytas Švietimo įstatymo 2, 7, 8, 11, 15, 16, 29, 37, 38, 41, 42,43, 44, 48, 49, 50, 51, 56, 58, 59, 60, 61, 66, 69, 70, 71, 72 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas. Komitetas, išklausęs Švietimo ir mokslo ministerijos pateiktą informaciją dėl mokyklų tipų ir švietimo įstatymo įgyvendinimo, pritarė visiems projekto straipsniams, išskyrus 14, 26, 29, kurių svarstymas bus tęsiamas trečiadienį. Komiteto pirmininkas Valerijus Simulik prašė Švietimo ministerijos pateikti mokyklų vadovų kvalifikacinių reikalavimų nuostatų projektą.

Kaip papildomas Komitetas svarstė Vietos savivaldos įstatymo 17, 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą. Komitetas bendru sutarimu pritarė projektui.

Svarstyta Pedagogų rengimo koncepcija. Švietimo ir mokslo ministerijos viceministras Rimantas Vaitkus ir skyriaus vedėjas Mindaugas Briedis pabrėžė, kad švietimo institucijos rengia 6 kartus daugiau pedagogų negu reikia Lietuvos rinkai, svarstė, kaip apriboti šios srities studentų priėmimą ir kas finansuos pedagogų perkvalifikavimą. Taip pat svarstyta, kur turėtų būti rengiami pedagogai: universitetuose ar kolegijose. Savo pozicijas gynė abiejų institucijų atstovai. Šiaulių universiteto dekanė Aušrinė Gumuliauskienė svarstė, ar kolegijos turėtų suteikti taikomojo bakalauro laipsnį ir iškėlė II pakopos studentų skaičiaus didinimo problemą. Šiaulių universiteto profesorė A. Juodaitytė paminėjo, kad specialistų poreikis Lietuvoje nuolat didėjo, o per daug metų nebuvo peržiūrėti profesijos įvardijimai. Ji taip pat pabrėžė mokslinio tyrimo srities išnykimo grėsmę. Vilniaus pedagoginio universiteto Ikimokyklinės pedagogikos katedros vedėja Ona Monkevičienė siūlė atkreipti dėmesį į universitetų ir kolegijų pedagogų rengimo modelius ir kokybę. Klaipėdos universiteto pedagogikos fakulteto dekanas Antanas Lukoševičius pabrėžė skirtingus universitetų ir kolegijų tikslus. Marijampolės kolegijos edukologijos ir socialinio darbo fakulteto dekanas Kęstutis Traškevičius neigiamai vertino pedagogų rengimo koncepcijos ribojamą socialinių pedagogų ir pagrindinių mokyklų pedagogų rengimą, nes tai nukreiptų 1000 studentų srautą į universitetus ir sąlygotų 350 dėstytojų atleidimą. Jis taip pat minėjo, kad kolegijos, kitaip nei universitetai, turi pedagogų profesinio rengimo standartus. Studijų kokybės vertinimo centro direktorius kalbėjo apie kolegijų pedagogų rengimo tradicijas ir paminėjo andragogų svarbą. Komitetas, išklausęs gausių pasisakymų, nusprendė pratęsti pedagogų rengimo koncepcijos aptarimą po mėnesio.

Svarstyti nauji Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymo projekto pasiūlymai. Įstatymo projektą įregistravęs Seimo narys Eduardas Kaniava siūlo projekto 4 straipsnio 1 dalyje po žodžių “statuso suteikimo” įrašyti žodžius “ir panaikinimo”. Taip pat siūlomas Įstatymo projekto 6 straipsnio 1 ir 2 dalių papildymas. Komitetas bendru sutarimu pritarė šiam pasiūlymui.

Svarstytas Vyriausybės nutarimo Nr.1264 „Dėl radijo ir televizijos programų sukūrimo, jų parengimo transliuoti paslaugų, jau parengtų programų bei radijo ir televizijos laidų transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos patvirtinimo“ atitikimas Nacionalinio radijo ir televizijos įstatymui. Lietuvos televizijos generalinis direktorius Kęstutis Petrauskis pabrėžė televizijos perkamų laidų įtraukimo į viešuosius pirkimus problemą. Vyriausybės nutarimo Nr. 1264 svarstymas atidėtas iki birželio 7 dienos. Komitetas prašė Lietuvos televizijos generalinio direktoriaus iki birželio 7 dienos parengti siūlymus, kaip, kokiais kriterijais remiantis, bus sudaromas laidų tinklelis.
Naujausi pakeitimai - 2004 05 24.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas